Show simple item record

dc.contributor.authorWang-Norderud, Eva Marie
dc.date.accessioned2019-08-14T07:41:09Z
dc.date.available2019-08-14T07:41:09Z
dc.date.copyrightCopyright the Author
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2608198
dc.description.abstractBakgrunn: Innenfor folkehelseområdet anses frivillig innsats å ha stor betydning for folkehelsen. Fra myndighetenes side oppfordres kommunene til å samarbeide med frivillige organisasjoner for å løse velferdsoppgaver. Aktivitetstilbud for personer med demens kan ha stor betydning for mestring og gode opplevelser i egen hverdag. Ved å tilby Aktivitetsvenn i kommunen kan personer med demens gjøre aktiviteter sammen med en frivillig. Spørsmålet er hvordan kommunene kan lykkes med iverksettelse og drift av Aktivitetsvenn for personer med demens. Formål: Formål med studien er å få kunnskap om forutsetninger for å lykkes med Aktivitetsvenn i kommunen. Metode: Denne studien har kvalitativ forskningsdesign. Data er innhentet ved individuelle intervjuer med 11 informanter i tre kommuner. Utvalget består av deltakere i organisasjonen (prosjektledere, kommuneledelse), deltakere i lokale arbeidsgrupper og frivillige aktivitetsvenner. Resultater: Resultatene tyder på at det må være god organisering og ledelse av arbeidet med Aktivitetsvenn. I det ligger det at organisasjonen (prosjektledere, kommuneledelse) må bidra med struktur og forankring av arbeidet. De lokale arbeidsgruppene må ha ressurser tilgjengelig for å ivareta ansvarsområdene på en tilfredsstillende måte. De frivillige må oppleve aktiviteten meningsfull og de må føle seg ivaretatt. Konklusjon: De frivillige kommer ikke av seg selv, og de blir heller ikke værende uten tydelig organisering og ledelse. Frivillige tiltak vil med stor sannsynlighet opphøre dersom det ikke blir brukt ressurser på organiseringen. De som skal lede de frivillige må ha et engasjement og noen personlige egenskaper som innebærer at de må ha tro på oppgaven og være dedikerte i tillegg til kompetanse og erfaring innenfor demensfeltet og frivillighet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectHelsefremmende arbeidnb_NO
dc.subjectDemensomsorgnb_NO
dc.subjectAktivitetsvennnb_NO
dc.subjectFrivillig innsatsnb_NO
dc.titleSamarbeid mellom kommune og frivillig organisasjon om frivillig innsats til personer med demens.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record