Show simple item record

dc.contributor.authorJenssen, Zoia
dc.date.accessioned2019-06-03T07:37:20Z
dc.date.available2019-06-03T07:37:20Z
dc.date.copyrightCopyright the Author
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2599612
dc.description.abstractSamfunnet som barna vokser opp i, er mangfoldig, uoversiktlig og i rask endring. I dag må barn forholde seg til mange ulike sosiale områder og mange mennesker på flere arenaer. Barnehagelæreres hoved oppgave er å legge til rette slik at barn utvikler mestringsevne til å takle motgang og finne løsninger. Resiliens som tilnærming kan være en av de viktigste intervensjonsprogrammene som styrker barnets personlige kompetanse, hvor barn får mulighet til å realisere seg selv. I denne studien ønsker jeg å se nærmere på barnehagelærerens egne opplevelser og erfaringer knyttet til resiliens som tilnærming i møte med sårbare barn. Fokuset skal rettes mot tidlig innsats og forebyggende arbeid i barnehagen som et viktig perspektiv når det gjelder barnehagens rolle til å fremme barnets personlig kompetanse. I studien benyttes kvalitativ tilnærming. Denne studien tar utgangspunkt i et semistrukturert intervju med fem barnehagelærere. Funnene fra intervjuene viser til at informantene mangler kunnskap om resiliens. Informantene opplever at barnehagen har gode forutsetninger for å jobbe med forebyggende arbeid. Likevel har de lite kunnskap om hvordan de kan møte barn som har utfordringer med språk og atferd. Informantene opplever at det ble lagt lite vekt på forebyggende arbeid og tidlig innsats i barnehagelærerutdanningen. Informantene etterlyser mer kunnskap om barn med sosiale – og emosjonelle vansker. Informantene legger vekt på hverdagssituasjoner og samlingsstund som tiltak til å fremme positiv utvikling hos sårbare barn. Informantene opplever at det er for dårlige rammebetingelser. De mener at lite ressursutdeling og mye kontorarbeid fører til tidspress som er til hinder når det gjelder spørsmål om organisering av pedagogisk tilbud for sårbare barn. På bakgrunn av min undersøkelse, kan det nevnes at det er behov for kompetanseheving for mine respondenter når det gjelder forebyggende arbeid og tidlig innsats i barnehagen. For å kunne ivareta inkluderingsperspektivet er det behov for å få spesialpedagogiske emner inn i barnehagelærerutdanningennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectBarnehagernb_NO
dc.subjectResiliensnb_NO
dc.subjectSpesialpedagogikknb_NO
dc.titleResiliens i barnehagen.nb_NO
dc.title.alternativeEn kvalitativ studie om barnehagelærerens egne opplevelser og erfaringer knyttet til resiliens som tilnærming, og på hvilke måter barnehagelærere legger til rette for en positiv utvikling for barn som strever.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000nb_NO
dc.source.pagenumber79nb_NO
dc.description.localcodeMPED-SPPED


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record