Show simple item record

dc.contributor.authorLidtveit, Stein Erik
dc.contributor.authorGussiås, Glenn
dc.date.accessioned2019-02-05T15:20:42Z
dc.date.available2019-02-05T15:20:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584016
dc.description.abstractVi har i vår studie undersøkt om det er mulig å bedrive god ledelse på avstand og hvordan medarbeidernes motivasjon påvirkes av dette. Dette er med bakgrunn i et stadig mer globalisert arbeidsliv, og at virksomheter dermed står overfor utfordringer knyttet til kommunikasjon, opprettholdelse av kultur og arbeidsfellesskap, arbeidstakernes motivasjon, store lederspenn og lang fysisk vei mellom leder og medarbeidere. Som grunnlag for vår studie har vi valgt å se på tre enheter i Bufetat hvor leder og medarbeidere er lokalisert adskilt fra hverandre.Vårt teoretiske grunnlag springer ut i fra at virksomheter må bygge opp under en organisasjons- og styringsform som ivaretar medarbeidernes behov for selvbestemmelse og motivasjon. Vår forskning vil derfor ha fokus på hvordan fjernledere jobber for å ivareta nødvendig nærhet og å motivere sine medarbeidere. Dette ser vi på med utgangspunkt i transformasjonsledelsesteori og selvbestemmelsesteori. Vår undersøkelse er en casestudie, hvor vi intervjuet ledere og gjennomførtespørreundersøkelse blant deres medarbeidere. Det er skrevet mye om fjernarbeid, men mindre om fjernledelse. Vi har derfor sett på dette fra fjernlederens perspektiv og valgt en induktiv tilnærming til forskningen. Våre funn baserer seg på de oppdagelser vi har gjort i sammenligningen av svarene fra ledere og medarbeidere. Vår inngang til forskningen bar preg av undring og skepsis til om det er mulig å lede transformativt og være motiverende når man ikke omgås sine medarbeidere daglig. Våre to sentrale funn viser at fjernlederen likevel kan få dette til.• Det er mulig å ivareta fjernarbeidernes motivasjon når lederen utøver transformativ ledelse og forsøker å dekke medarbeidernes behov for autonomi, tilhørighet og kompetanse. • Det er mulig å bedrive transformativ ledelse på avstand dersom lederen er tydelig på det relasjonelle aspektet i samhandlingen med sine medarbeidere, og holder fokus på nærhet, relasjon og tilgjengelighet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectFjernledelsenb_NO
dc.subjectLedelsenb_NO
dc.titleFjernledelse - er det mulig å bedrive god ledelse på avstand?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber125nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record