Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsen, Inga Huseby
dc.contributor.authorMagnusson, Emelie Tindra
dc.date.accessioned2019-02-05T10:09:13Z
dc.date.available2019-02-05T10:09:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583886
dc.description.abstractPolyfarmasi er et utbredt problem grunnet økende eldre befolkning med økt forekomst av sykdommer som krever legemiddelbehandling. Hos eldre kan polyfarmasi føre til negative konsekvenser. Oppgavens formål er å belyse viktigheten av sykepleiers rolle i møte med polyfarmasi hos eldre, derunder ansvar ved pasientenes legemiddelbehandling. Ansvaret har vi erfart kan falle mellom to stoler, med lege som medisinsk ansvarlig på den ene siden, og sykepleier med plikten til å utføre faglig forsvarlig legemiddelhåndtering, på den andre. Metode : En litteraturstudie hvor vi har innhentet kunnskapsgrunnlag fra kvalitativ og kvantitative studier. Oppgaven bygger også på aktuell faglitteratur og eksempler fra praksis. Resultat : Polyfarmasi har en signifikant sammenheng med negative helseutfall som økt risiko for akutt funksjonssvikt, dårligere livskvalitet og økt dødelighet. Eldres evne til legemiddelhåndtering var svært lav og funnene viser utilstrekkelig brukermedvirkning og medisinkunnskap. Etterlevelse som er viktig for optimal legemiddelbehandling, blir for dårlig ivaretatt. Sykepleietiltak kan bidra til bedre etterlevelse og økt medisinkunnskap. Gjennom sin posisjon har sykepleier også en betydningsfull rolle i det tverrfaglige samarbeidet med mulighet for tett oppfølging av legemiddelbehandlingen hos eldre hjemmeboende. Konklusjon: Sykepleiere har en sentral rolle for å bidra til mer hensiktsmessig og trygg legemiddelbehandling ved polyfarmasi hos eldre hjemmeboendenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectpolyfarmasinb_NO
dc.subjecteldrenb_NO
dc.subjectsykepleierenb_NO
dc.titlePolyfarmasi hos eldre - et ansvar mellom to stoler. En litteraturstudie om sykepleiers ansvarsrolle ved polyfarmasinb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700nb_NO
dc.source.pagenumber28, vedleggnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record