Show simple item record

dc.contributor.authorHåland Johansen, Fredrik
dc.date.accessioned2019-02-01T14:49:05Z
dc.date.available2019-02-01T14:49:05Z
dc.date.copyrightCopyright the Author
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583550
dc.description.abstractStudier av interorganisatorisk samvirke ved ulykker og kriser har økt de siste årene. I denne studien, som er gjort på grunnlag av observasjon og intervjuer med nødetatenes innsatsledere i innsatsleder kommandoplass (ILKO), sammenlignes opplevd samvirke på øvelser med reelle innsatser. Datainnsamlingen pågikk over en periode på åtte måneder. De tre organisasjonene som deltok i studien – politi, brann og helse – opplevde graden av oppnådd samvirke ulikt; fra harmonisk samhandling til elementer av makt- og profesjonskamp, fragmentert beslutningstaking og tvetydighet hva gjelder oppgave- og rollefordeling. Når øvelser ble sammenlignet med reelle innsatser, ble det identifisert at samvirke mellom nødetatene oppleves som mer tydelig på hendelser enn under øvelser. Det ser ut til at samvirkeøvelser forbedrer interorganisatorisk samvirke på reelle innsatser ved at øvelsene styrker de uformelle strukturene mellom mannskapene. Øvelsene fører til at innsatslederne oppnår en mer lyttende og delegerende adferd, kjennskap og vennskap til hverandre, i tillegg til at det etableres et felles språk som gjør kommunikasjonen mer effektiv. Det ser også ut til at øvelser utvikler, som en bieffekt, en samvirkekultur og etablerer institusjonelle prosedyrer som legger til rette for et kulturelt klima som forbedrer innsatslederne i reelle innsatser. Implikasjonen fra undersøkelsen er at muligheten for å etablere og utvikle relasjoner gjennom øvelser (eller på andre samvirkearenaer) er mer verdifullt enn formell læring som forberedelse til reelle innsatser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectInnsatsledelsenb_NO
dc.subjectSamvirkenb_NO
dc.titleDe 3 R ̍er: Realistiske, Relevante & Regelmessige samvirkeøvelser.nb_NO
dc.title.alternativeBetydningen av samvirkeøvelser, en sammenligning av øvelser og reelle innsatser, belyst gjennom samvirke i Innsatsleders kommandoplass (ILKO).
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber73nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record