Show simple item record

dc.contributor.authorSunde, Øivind Johannes
dc.contributor.authorSolheim Pedersen, Sille
dc.date.accessioned2019-02-01T13:04:56Z
dc.date.available2019-02-01T13:04:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583519
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er medarbeideren som innovasjonsressurs i offentlig sektor, og det er gjort undersøkelser i en enhet i Bufetat region sør. Litteratur relatert til organisasjoner, tjenesteinnovasjon, innovasjonsressurser og medarbeiderinvolvering utgjør et teoretisk bakteppe, som sammen med empirien gir svar på vår problemstilling. Triangulering er benyttet som metodisk tilnærming. Innovasjonsklimaet i enheten er målt på mikro og meso – nivå kvantitativt, med 90 respondenter. Det er foretatt en dokumentgjennomgang relatert til makronivået, og fokusgruppeintervjuet med fem ledere på mesonivå har gitt oss empiri knyttet til alle nivåer i organisasjonen. Det er utarbeidet en kontekstuell modell som synliggjør avhengighetsforholdet mellom struktur, - og aktørperspektivet i organisasjonen. Oppgaven er et bidrag til forskningsfeltet tjenesteinnovasjon i offentlig sektor, med fokus på i hvilken grad medarbeidere blir benyttet som innovasjonsressurs. Vi antar at aktører innenfor offentlige virksomheter vil kjenne seg igjen i utfordringene oppgaven belyser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectOffentlig sektornb_NO
dc.subjectInnovasjonnb_NO
dc.titleMedarbeideren som innovasjonsressurs i offentlig sektor. En empirisk studie av Bufetat i et aktør versus strukturperspektivnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber135nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record