Show simple item record

dc.contributor.authorvan Halteren, Jeanine Brigitta
dc.date.accessioned2019-01-10T10:23:23Z
dc.date.available2019-01-10T10:23:23Z
dc.date.copyrightCopyright the Author
dc.date.copyright
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2580157
dc.description.abstractNorge kan betegnes som et kunnskapssamfunn hvor karriereveiledning blir brukt for å sikre utdannings- og arbeidsinkludering. Mennesker (i alle aldre og stadier i livet) skal få hjelp til å ta meningsfulle (karriererelaterte) valg, men noen, som ofrene for moderne slaveri, er tilnærmet «usynlig» for karriereveilederne og kan betraktes som en forsømt gruppe. Dette prosjektet har utforsket karriereutviklingen hos én av dem, Jane. Hensikten var å få innsikt i moderne slaveri, ofrenes situasjon og behov. Prosjektet ble gjennomført ved hjelp av en kvalitativ, kreativ metode og hermeneutisk, fenomenologisk tilnærming. Innsamlingen og produksjonen av data har hovedsakelig foregått primo 2018 hos Marita Women i Oslo, ved hjelp av en eklektisk innsamlingsstrategi. Analysen av den visuelle og narrative livsfortellingen fikk fram «stemmer» i Janes fortelling: Pippi (glad, viljesterk), Trollet (pliktoppfyllende, ansvarsbevisst), Kilden (beroligende, veiledende) og en overdøvende stillhet: The sound of silence (følelser, for stor til å bli uttalt). Analysen avdekket hvordan seks bestemte faktorer påvirket Janes karriereutvikling. Fire påvirket som forventet: personlige forutsetninger, ambisjoner, self-efficacy og khrono; To mer enn forventet: kultur og kontekst. To uventende, men meget betydningsfulle faktorer var emosjonelle og spirituelle. Livsfortellingen, med arbeidsrelaterte og livs-roller, betraktes som karriereutvikling, på tross av Janes manglende bevissthet rundt (eller manglende begreper for å beskrive) utviklingsprosessen. Fortellingen viser hvordan livet og karrieren utvikles simultant, noe som tolkes slik at karrieren (som livet) er uforutsigbar og bare kan planlegges i liten grad, da den blir formet av vår reaksjon på «tilfeldigheter» og faktorer som ligger utenfor vår kontroll. To viktige tema gjennom hele fortellingen er ordets (definisjons-) makt og (verdien av) relasjoner, noe som knyttes til begrepene inkludering og sosial rettferdighet. Diskusjonen av sentrale funn antyder at karriereveiledning kan være endringsagent, da investeringen i human kapital skaper bærekraftig utvikling og sosial rettferdighet. Det foreslåes alternative, kultursensitive veiledningsmetoder og oppfordres til kritisk refleksjon rundt dysfunksjonelle narrativer og uttrykk. Det anbefales økt fokus på sosial inkludering (human being) framfor utdannings- og arbeidsinkludering (human doing). Karriereveilederne oppmuntres til å forlate komfortsonen for å møte, lytte til og bygge relasjoner med «den Andre» som er ekspert på eget liv; anerkjenne betydningen av kreative, emosjonelle og spirituelle faktorer og bruke forskjelligheten som en ressurs for å samskape muligheter for (total) inkludering i (lokal)samfunnetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectKarriereveiledningnb_NO
dc.subjectMenneskehandelnb_NO
dc.subjectModerne slaveri
dc.subjectKarriereutvikling
dc.subjectInkludering
dc.titleThe sound of silence.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000nb_NO
dc.source.pagenumber103nb_NO
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record