Show simple item record

dc.contributor.authorBettum, Maria
dc.date.accessioned2018-09-11T09:58:37Z
dc.date.available2018-09-11T09:58:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561959
dc.description.abstractTittel: «Ja, asså, det er ikke sett på som veldig positivt å måtte inn i et sånt system» - En kvalitativ studie av hvordan unge voksne mellom 18-30 år subjektivt opplever å være i arbeidstiltak. Avhandlingens problemstilling: Hvordan oppleves det for unge voksne mellom 18 år og 30 år å være i arbeidstiltak? Metode: Dette er en kvalitativ studie som består av tre etnografiske intervju utført med unge voksne mellom 18-30 år som befinner seg i arbeidstiltak via HR-huset Fønix. Informantenes fellestrekk er at de er mellom 18-30 år og befinner seg i arbeidstiltak via HR-huset Fønix på intervjutidspunktet. Jeg har benyttet meg av en kort uformell intervjuguide. Dette ble gjort for å sikre at informantene tematiserte noen av de samme temaene, og at jeg dermed fikk et visst sammenligningsgrunnlag. Intervjuguiden er kort, av den årsak at jeg ønsket at informantene i størst mulig grad skulle få muligheten til å reflektere over sine subjektive opplevelser ved å være i arbeidstiltak, fremfor å kun besvare allerede fastsatte spørsmål. Funn: Avhandlingens funn viser at informantene har en todelt opplevelse av å være i arbeidstiltak. Det oppleves positivt ved at man får muligheten til å være en del av et sosialt fellesskap i bedriften man er i arbeidstiltak i. Det oppleves som positivt å være i arbeidstiltak ved at informantene føler at de kommer fremover. Det oppleves også som positivt å ha en «normal» døgnrytme. Det informantene opplever som negativt er at de har erfart at det å være i arbeidstiltak har en annen status i storsamfunnet enn å inngå i det ordinære arbeidslivet. I tillegg må de også forholde seg til at andre mennesker har meninger og synspunkter på at de er i arbeidstiltak. Økonomiske utfordringer trekkes også frem som et negativt aspekt ved å være i arbeidstiltak. Det å inngå i skjermet tiltak blir også trukket frem som negativt av en av informantene som tidligere hadde deltatt i skjermet tiltak.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectarbeidsledighetnb_NO
dc.subjectarbeidstiltaknb_NO
dc.title«Ja, asså, det er ikke sett på som veldig positivt å måtte inn i et sånt system» En kvalitativ studie av hvordan unge voksne mellom 18-30 år subjektivt opplever å være i arbeidstiltaknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderthe Author.nb_NO
dc.source.pagenumber109.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record