Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Elin Varne
dc.date.accessioned2018-08-28T09:09:37Z
dc.date.available2018-08-28T09:09:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559574
dc.description.abstractDette er en kvalitativ studie fra et veiledningsprosjekt der 26 elever på 10. trinn veiledet hverandre i faget utdanningsvalg i forkant av sitt valg av videregående skole. Empirien ble samlet inn gjennom individuelle logger og fokussamtaler, basert på et læringsopplegg gjennomført over ett semester i nært samarbeid med fagets lærer. Mange anser sitt utdanningsvalg som et identitetsvalg, og mange har behov for en refleksjonspartner i forbindelse med sine valg. Studiens teoretiske utgangspunkt er dermed hvordan individets refleksive ferdigheter er en sentral kompetanse for identitetsdanning og hvordan kollektive veiledningsprosesser kan fremme dette, for til sammen å gi elevene et bedre grunnlag for karrierehåndtering. Avhandlingen løfter fram elevenes erfaringsbaserte refleksjoner over deres opplevelser av å veilede hverandre. Studien viser at økt metodisk innsikt og relasjonell trygghet gjorde elevene mer mottakelige for innholdet i veiledningen. Samtidig som elevene opplevde å få viktige innspill til eget utdanningsvalg, vokste det fram et engasjement med ønske om å bidra for den andre. Over tid utviklet de en bevissthet rundt både karrierevalg og veiledning som gjorde at de opplevde personlig utvikling og oppdaget nytteverdi både for nåtid og framtid. Avslutningsvis peker jeg på potensialet i elevers utforskning av seg selv og sine muligheter, og viktigheten av tidsfaktoren for slike personlige utviklingsprosessernb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectkarriereveiledningnb_NO
dc.subjectungdomskolenb_NO
dc.titleElever som veileder hverandre i faget utdanningsvalg : en kvalitativ studie om tiendeklassingers opplevelser, erfaringer og refleksjoner i et veiledningsprosjektnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber127 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record