Show simple item record

dc.contributor.authorLillebakken, Kathrine
dc.contributor.authorTeigen, Sissel
dc.date.accessioned2018-04-09T07:58:35Z
dc.date.available2018-04-09T07:58:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2493142
dc.description.abstractInnovasjon trekkes ofte frem som en av nøkkelfaktorene for at virksomheter skal utvikles og levere resultater over tid. For å få frem det innovative potensiale i virksomheter står medarbeideres bidrag sentralt. Medarbeidere kan med andre ord ses på som en form for kilde til innovasjon. Denne studien søker å belyse hvordan det foregår når medarbeidere aktivt medvirker i virksomheters innovasjonsprosesser. Mer presist har vi særlig vært opptatt av å finne ut hva ledelse betyr for medarbeidernes bidrag til innovasjon. Det er økt fokus på forskning på innovasjon i offentlig sektor de siste årene og i forskningen har man innsett at innovasjon kommer i mange ulike fasonger og variasjoner. Det kan være de store offentlige reformer, men også de mindre inkrementelle endringer. Det er således mange kilder til, og resultater av innovasjon. Vårt bidrag i denne sammenheng har vært å se på hvordan medarbeidere bidrar til innovasjon i offentlig sektor. Vi har sett på fenomenet medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). For å undersøke dette har vi benyttet teoretiske perspektiver innenfor ledelse, organisasjonsteori og innovasjonsteori og MDI. Vi har benyttet en formativ målemodell for å operasjonalisere begrepet MDI, for å finne ledelses- og organisasjonsmessige tilrettelegging for ansattes deltakelse i innovasjonsprosesser. Denne operasjonaliseringen benytter vi som oppgavens teoretiske rammeverk. I undersøkelsen har vi gjennomført dybdeintervju av ledere og medarbeidere i to avdelinger i offentlig sektor. Begge avdelingene jobber operativt og driver forebyggende arbeid. De er utviklingsorienterte og har både planlagte og uventede oppgaver i sitt daglige virke. Vi antok derfor at medarbeiderne hadde vesentlig betydning for avdelingenes innovasjonsprosesser. Funnene våre viser at innovasjonsinitiativene i begge avdelingene i hovedsak er «top-down» styrte. I dette ligger at lederne på forhånd hadde definert og lagt premissene for hva som skulle endres. Medarbeiderne var i stor grad involvert, men ikke alltid i de tidlige fasene. Det er også forskjell på hvordan denne «top-down» prosessen ble ledet og organisert i de to avdelingene. Nøkkelord: Medarbeiderdrevet innovasjon (MDI), medarbeidere, ledere, bricolage, innovasjonsprosess, bred deltakelse, daglig problemløsning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectinnovasjonnb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectmedarbeiderdrevet innovasjonnb_NO
dc.title«Hverdagsinnovasjon» – En beskrivende studie om medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) i to avdelinger i offentlig sektornb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber87nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record