Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauvhaug, Berit
dc.date.accessioned2018-01-04T09:09:23Z
dc.date.available2018-01-04T09:09:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2475510
dc.description.abstractOmtrent en femdel av ungdommene sliter med psykiske helseplager og disse plagene blir ofte oversett i skolesammenheng. Det viser seg at det er færre gutter enn jenter med slike problemer, likevel har jeg valgt å fokusere på guttene i denne oppgaven. Jeg kom frem til denne problemstillingen: Hvilke erfaringer har gutter som viser innagerende atferd- og hva sier de om livskvaliteten, det sosiale livet og læringen på skolen? For å svare på denne problemstillingen har jeg valgt å benytte en kvalitativ metode der jeg anvender et semistrukturert intervju. Jeg har foretrukket dette fordi jeg ønsket å ivareta elevperspektivet og denne metoden kan gi en dypere innsikt i guttenes erfaringer. Utvalget mitt består av fire gutter i alderen 16-20 år. Resultatene i undersøkelsen viser at informantene hadde mange erfaringer med «livskvaliteten, det sosiale livet og læringen på skolen». Det var noen variasjoner, men også mye av de samme erfaringene. På bakgrunn av guttenes beskrivelser av sine erfaringer, er mine hovedfunn i denne undersøkelsen at det kan være grunn til å tro at guttene kan ha blitt utsatt for omsorgssvikt. Gjennom skoleløpet har alle guttene opplevd mobbing. Noen av guttene har opplevd lærere som så, andre har opplevd lærere som ikke så. Felles for dem var at det var ingen av lærerne som tilsynelatende gjorde noe for å bedre situasjonen for guttene. Guttene kom med flere forslag med konkrete tiltak som kunne bedret forholdene for dem.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectspesialpedagogikknb_NO
dc.subjectsosialtnb_NO
dc.subjectpsykisknb_NO
dc.subjectgutternb_NO
dc.title"Det virket som de så på det å være stille som et personlighetstrekk" - Gutter som viser innagerende atferd i skolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281nb_NO
dc.source.pagenumber100nb_NO
dc.description.localcodeMPED-SPPED


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel