Show simple item record

dc.contributor.authorAas, Turid Melby
dc.date.accessioned2017-11-08T14:36:30Z
dc.date.available2017-11-08T14:36:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2465015
dc.description.abstractTittelen på denne oppgaven er Når liv og rolle veves sammen. Skolelederrollen og relasjonskompetanse. Oppgaven har følgende problemstilling: Hvordan erfarer skoleleder betydningen av egen relasjonskompetanse? Jeg stiller følgende forskningsspørsmål: Hva legger skolelederne i begrepet relasjonskompetanse? Hvordan opplever informantene å bruke dialog som verktøy? Hvordan opplever informantene deres personlig kompetanse? Oppgaven er en del av studiet Master i Pedagogikk med spesialisering i Utdanningsledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge, tidligere Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Studiens metode er kvalitativ, og består av tre semistrukturerte intervjuer med skoleledere med interesse og erfaring på studiens emne. Av studiens funn fremgår det at skoleledere ser relasjonskompetanse som et kollektivt ansvar for hele skolen. De ser kvaliteten på skolens samlede relasjonelle kompetanse i sammenheng med hvor godt de lykkes som skole. Rektorene setter derfor teamarbeid høyt. Et annet funn viser at rektorenes samlede profesjonelle, uttrykte kompetanse avhenger av hvordan de balanserer egne teoretiske, praktiske og personlige ferdigheter etter situasjonens ytre krav. En utfordring her er hvordan skolelederen opplever trygghet i egen rolle for å ivare god tilstedeværelse i komplekse mellommenneskelige situasjoner. Å være avklart med egne holdninger og fordommer vil være vesentlig i denne sammenhengen, for å ikke begrense samspillet med medarbeiderne. Skoleleders evne og vilje til å reflektere over egen rolle vil være av betydning for hvordan rollen som rektor oppleves.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectpedagogikknb_NO
dc.subjectutdanningsledelsenb_NO
dc.subjectskolelederenb_NO
dc.subjectrelasjonskompetansenb_NO
dc.titleNår liv og roller veves sammen - skolelederrollen og relasjonskompetansenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO
dc.description.localcodeMPED-UTDLED


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record