• Et våkent øye 

      Bloom, Linda Elaine (Master thesis, 2021)
      Sammendrag Denne masteroppgaven er forankret i et eksplorerende design som handler om å gå inn i et lite utforsket felt (Befring, 2015). Oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål har derfor blitt til i møte med ...