Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKongsgården, Petter A.
dc.contributor.authorStreitlien, Åse
dc.coverage.spatialSkien
dc.date.accessioned2013-05-10T09:52:51Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:30:54Z
dc.date.available2013-05-10T09:52:51Z
dc.date.available2017-04-20T06:30:54Z
dc.date.issued2007-09-10
dc.identifier.citationKongsgården, P. & Streitlien, Å. Evaluering av MILL-programmet i Skien kommune Sluttrapport. Notodden, Telemarksforsking Notodden, 2007
dc.identifier.isbn82-7463-139-0
dc.identifier.issn0802-5363
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439955
dc.description.abstractTelemarksforsking-Notodden har etter oppdrag fra Skien kommune evaluert utviklingsprogrammet ??ange Intelligenser, læringsstiler og læringsstrategier??(MILL) som har pågått i alle grunnskoler i kommunen i perioden 2003-2007. Rapporten som foreligger er en sluttevaluering av programmet. Evalueringen bygger på følgende grunnlag: Dokumenter fra utviklingsprosessen, Intervju med utvalgte medlemmer av ulike grupper, Intervju med rektorer ved utvalgte skoler, Spørreundersøkelse til elever på 9. og 10 årstrinn ved et utvalg skoler. Evalueringen viser at arbeidet med MILL har hatt betydning for elevenes læringsmiljø og motivasjon for å lære. Det har foregått en utstrakt etterutdanningsvirksomhet hvor både lærere og rektorer har deltatt. Deltakerne mener at de har utviklet ny kunnskap som har gjort at de har oppdaget nye tilnærminger til lærestoff og arbeidsoppgaver. Respondenter mener MILL har medført større grad av tilpasset opplæring, og dette har gjort at Mill-skoler har ligget i forkant av Kunnskapsløftet, LK06. Holdningene til MILL hos skolenes ledelse, lærere og elever er positive. De har tro på programmet og mener at læringsmiljøet og læringstilbudet har utviklet seg til det bedre når både barneskoler og ungdomsskoler arbeider mot de samme målene i skoleutvikling og etter de samme prinspippene. Det er til dels store forskjeller mellom skolene når det gjelder hvor godt MILL er integrert i hele skolens læringsmiljø, og mye tyder på at implementeringen av MILLprogrammet har gått lettere på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet. Utfordringene fremover er å finne strategier og strukturer som kan være med på å sikre at MILL-arbeidet fortsetter i en eller annen form.
dc.language.isonob
dc.publisherTelemarksforsking Notodden
dc.subjectskoleutvikling
dc.subjectlæring
dc.titleEvaluering av MILL-programmet i Skien kommune. Sluttrapport
dc.typeWorking paper
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright Telemarksforsking-Notodden. All rights reserved
dc.subject.nsi281


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel