Show simple item record

dc.contributor.authorBrandtzæg, Bent Aslak
dc.contributor.authorHaukeland, Per Ingvar
dc.date.accessioned2015-04-11T14:19:59Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:27:38Z
dc.date.available2015-04-11T14:19:59Z
dc.date.available2017-04-20T06:27:38Z
dc.date.issued2014-06-30
dc.identifier.citationBrandtzæg, B.A. & Haukeland, P.I. Naturarven som verdiskaper. Statusrapport 2010-2013. Bø: Telemarksforsking, 2014
dc.identifier.isbn978-82-7401-717-7
dc.identifier.issn1891-053X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439932
dc.description.abstractNaturarven som verdiskaper er et verdiskapingsprogram fra Miljøverndepartementet utviklet i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet for perioden 2009-2013, med det formål å øke verdien av verneområder og andre naturområder med spesielle kvaliteter. Programmet skal legge til rette for at slike områder blir en viktig ressurs for sosial, kulturell, miljømessig og økonomisk utvikling, og at områdene gir grunnlag for sysselsetting og verdiskaping basert på naturarven, samtidig som de forvaltes slik at naturens mangfold blir tatt vare på. Telemarksforsking gjennomfører en følgeevaluering av verdiskapingsprogrammet på oppdrag fra Miljødirektoratet. En del av oppdraget har vært å utvikle og gjennomføre et årlig rapporteringssystem rettet mot hovedprosjektene i programmet. Dette notatet sammenfatter og analyserer resultatene fra fjerde og siste rapportering (2013), men inneholder også en sammenstilling av tidligere årsrapporter (2010-2012). Avslutningsvis er det også utarbeidet noen anbefalinger i forhold til videre arbeid på området.
dc.language.isonob
dc.publisherTelemarksforsking
dc.subjectnaturarv
dc.subjectnaturvern
dc.subjectverdiskaping
dc.titleNaturarven som verdiskaper. Statusrapport 2010-2013
dc.typeWorking paper
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright Telemarksforsking
dc.subject.nsi242


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record