Show simple item record

dc.contributor.authorKåsene, Anne-Guri
dc.date.accessioned2007-12-11T14:49:16Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:27:34Z
dc.date.available2007-12-11T14:49:16Z
dc.date.available2017-04-20T06:27:34Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-7401-239-0
dc.identifier.issn1501-9918
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439922
dc.description.abstractEi merkevare er meir enn bare eit fysisk produkt eller ei teneste. Merkevara har i tillegg eigenskapar som differensierer produktet eller opplevinga frå andre liknande produkt eller andre opplevingar. Slike eigenskapar kan vera av både materiell og immateriell art. Dei immaterielle forskjellane kan vera knytt til symbol, kjensler eller opplevingar. Ei merkevare er ofte eit bilde og dei assosiasjonane konsumenten har om produkt eller tenester. Merkevare er altså noko meir enn bare eit merke eller eit varemerke. Merkevare (branding) er heilskapen av kjerneverdiar og/eller identitet knytt opp mot assosiasjonar og omdømme til eit produkt eller ein region. Ei merkevare er altså noko unikt, som skil seg klart ut frå andre konkurrentar eller regionar. Når slike tilleggsdimensjonar vert kopla til eit merke, anten det er eit namn og/eller ein logo, vert det ei merkevare. Denne rapporten går meir inngåande inn på kva som er eit merke, varemerke, merkevare, produktmerke, regionmerke og andre nasjonale og internasjonale merkeordningar. Telemark er eit godt merkevarenamn, og kan definerast som ein kultur­geografisk region, med sterke positive assosiasjonar til bygder og bygdekultur, naturopplevingar, kulturlandskap, skisport og særeigne tradisjonar. Denne rapporten bygger vidare på Telemark som ein kulturgeografisk region, og går meir inn på regionale merkevarer og husdyrrasar, kulturlandskapet som fellesgode i merkevarebygginga og modellar for merkevarebygging.
dc.language.isonno
dc.publisherTelemarksforsking
dc.relation.ispartofseriesRapport 221
dc.subjectMerkevarebygging
dc.subjectTelemark
dc.subjectKulturøkonomi
dc.titleTelemark som merkevare : merkevarebygging med grunnlag i regionale og lokale ressursar
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright Telemarksforsking
dc.subject.nsi212


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record