Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHvitsand, Christine
dc.contributor.authorKleppe, Bård
dc.date.accessioned2011-10-13T12:51:54Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:27:28Z
dc.date.available2011-10-13T12:51:54Z
dc.date.available2017-04-20T06:27:28Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-7401-444-2
dc.identifier.issn1501-9918
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439907
dc.description.abstractDet er store klima- og ressursmessige gevinster ved å gjenvinne matavfall i biogassanlegg. I slike anlegg uvinnes biogass som gir samfunnet fornybar energi. I tillegg dannes det biorest som er et næringsrikt gjødselprodukt. Biorest har et stort uutnyttet potensiale i Norge. Gjødsling med biorest i landbruket kan erstatte bruk av kunstgjødsel og husdyrgjødsel. I dag går imidlertid store deler av næringsstoffene i bioresten til spille i renseanlegg og ressursen blir dermed ikke benyttet. Telemarksforsking har i et prosjekt støttet av Statens landbruksforvaltning sitt program "Klimatiltak i jordbruket" og i samarbeid med tre norske biogassanlegg, sett på hvordan bruk av biorest kan styrkes i Norge. Dette har blitt gjort gjennom å studere praksis og erfaringer hos svenske biogassanlegg siden de har lang erfaring med bruk av "biogjødsel" i landbruket. Telemarksforsking har initiert samhandlingsprosesser mellom norske biogassanlegg, landbruk og tilsynsmyndigheter for å starte en dialog om avsetning av biorest lokalt. Samarbeidet med de norske anleggene har gitt nyttige erfaringer med hvordan gjenvinning av biorest kan styrkes i Norge. I tillegg har biorest fra ett av anleggene blitt brukt i landbruket i to vekstsesonger.
dc.language.isonob
dc.publisherTelemarksforsking
dc.relation.ispartofseriesRapport 289
dc.subjectbiogass
dc.subjectbiorest
dc.subjectgjødsling
dc.titleAvsetning av biorest til landbruket. Praksis og erfaringer fra Sverige og oppstart av samhandlingsprosesser ved norske biogassanlegg
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright Telemarksforsking
dc.subject.nsi610
dc.subject.nsi914


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel