Show simple item record

dc.contributor.authorStorm, Hanna Nyborg
dc.contributor.authorKobro, Lars Ueland
dc.contributor.authorSvardal, Solveig
dc.date.accessioned2009-05-08T08:08:05Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:27:24Z
dc.date.available2009-05-08T08:08:05Z
dc.date.available2017-04-20T06:27:24Z
dc.date.issued2009-02-12
dc.identifier.issn0802-3662
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439901
dc.description.abstractDette notatet oppsummerer resultatene fra to spørreundersøkelser som er en del av prosjektet Regionale kulturøkonomiske strategiar for auka attraksjonskraft i Telemark. Formålet med prosjektet er å øke attraksjonskrafta til regionene i Telemark ved å utvikle regionale kulturøkonomiske strategier. En spørreundersøkelse er utført blant befolkningen i Vestfold og Buskerud om deres assosiasjoner til Telemark og kjennskap til Midt-Telemark. Den andre er utført blant befolkningen i Telemark, og omhandler hva de mener er særegent med Telemark, samt identitet og flyttemotiver. Begge undersøkelsene er utført som telefonintervju av Opinion AS på oppdrag fra Telemarksforsking. En lignende undersøkelse som denne ble gjennomført i 2002. Resultatene i undersøkelsen blant befolkningen i Buskerud og Vestfold viser at det de fleste umiddelbart assosierer med Telemark er skisport, natur og naturopplevelser og byer. Andre ting de tenker på når de hører Telemark er folkemusikk og folkekultur og Telemarkskanalen. De svarer i tillegg at bygder og bygdemiljø, turisme, spesielle dialekter og kulturlandskap er noe de i stor grad forbinder med Telemark. På spørsmål om de hadde hørt om Midt-Telemark, svarte bare 37 prosent bekreftende på dette. Tettstedsnavnene er bedre kjent enn både regionnavn og kommunenavn. Ved presentasjon av steds- og kommunenavn, viste det seg også imidlertid at det var forvirring om hvilke steder som var lokalisert i Midt-Telemark. Det de fleste i Telemark mener er særegent med sitt eget bostedsfylke er naturen og naturopplevelser. Deretter mener flest at Telemarkskanalen er det mest særegne. Mange svarer også at Telemark er et "Norge i miniatyr" og fremhever variasjonen og allsidigheten til fylket. At Telemark har både fjord og fjell er nevnt av mange. Telemark er et sterkt merkenavn, både nasjonalt og internasjonalt, men få har hørt om Midt-Telemark eller kommunene i regionen. Dette bør reflekteres inn i kommende profileringsstrategier. Likeledes kultur og aktiviteter knyttet til det spesielle telemarkslandskapet. Telemarkingene er stolte over å være telemarkinger, også mange innflyttere kaller seg for telemarkinger.
dc.language.isonob
dc.publisherTelemarksforsking
dc.relation.ispartofseriesTF-notat 9/2009
dc.subjectTelemark
dc.subjectAttraktivitet
dc.subjectKulturøkonomi
dc.titleHva er Telemark? : en gallupundersøkelse om assosiasjoner til Telemark og Midt-Telemark
dc.typeWorking paper
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright Telemarksforsking
dc.subject.nsi290


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record