Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVareide, Knut
dc.contributor.authorStorm, Hanna Nyborg
dc.date.accessioned2014-01-03T12:02:34Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:25:25Z
dc.date.available2014-01-03T12:02:34Z
dc.date.available2017-04-20T06:25:25Z
dc.date.issued2012-01-25
dc.identifier.citationVareide, K. & Storm, H.N. Attraktivitetsbarometeret 2011. Bø: Telemarksforsking, 2012
dc.identifier.isbn978-82-7401-504-3
dc.identifier.issn1891-053X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439834
dc.description.abstractAttraktivitetsbarometeret er en metode for å måle hvilke geografiske områder som er attraktive som bosteder. Sammenhengen mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst er utgangspunktet for attraktivitetsbarometeret, og attraktiviteten måles ved å se hvilke steder som trekker til seg flere innflyttere enn arbeidsplassveksten skulle tilsi. Årets Attraktivitetsbarometer er det fjerde i rekken som Telemarksforsking har utarbeidet. I årets utgave har vi endret metoden for beregning av bostedsattraktivitet i forhold til tidligere år. Endringen består i at inn- og utvandring mellom utlandet og norske kommuner er med i beregningsgrunnlaget. Grunnen til at vi har begynt å ta med innvandring i Attraktivitetsbarometeret, er at innvandringen fra EU-land har økt kraftig de siste årene. Dette skaper en ny dynamikk i den regionale utviklingen i landet. Den høye innvandringen fører til befolkningsvekst i de fleste kommuner og regioner, og innvandrerbefolkningen er mer mobil enn den øvrige befolkningen, og utgjør en stor andel av den innenlandske flyttestømmen mellom norske kommuner. Ullensaker ble i år kåret som den mest attraktive kommunen som bosted i landet, etter at Rennesøy har hatt denne posisjonen i de tre siste årene. Rennesøy er nå på tredjeplass, mens Ulstein kom på andreplass. Ullensaker har også hatt klart høyest bostedsattraktivitet på lang sikt. På listen over de 20 kommunene med stabilt høyest bostedsattraktivitet, er 18 i nærheten av Oslo, Bergen eller Stavanger, og 13 av disse er lokalisert på det sentrale Østlandet. Øvre Romerike er den mest attraktive regionen som bosted i Norge, mens Hitra/Frøya er nest mest attraktive region. Øvre Romerike har vært stabilt i toppen lenge, mens Hitra/Frøya er en nykommer som tidligere har vært under middels attraktiv som bosted. Hitra/Frøya har fått en sterk økning i innflyttingen de siste årene, spesielt fra utlandet. Hitra/Frøya er en typisk distriktsregion, langt fra nærmeste større by, og er eneste region av denne typen blant de ti mest attraktive regionene. På lang sikt har Oslo og Nedre Glomma vært nest mest og tredje mest attraktive region, etter Øvre Romerike. I årets Attraktivitetsbarometer ser vi nærmere på tre ulike typer flyttestrømmer; innvandring fra utlandet, innenlands flytting av innvandrerbefolkningen som bor i Norge og innenlands flytting av andre, det vil si de uten innvandringsbakgrunn. Man kan se klare trekk i hvilke kommuner og regioner som er attraktive for de tre ulike gruppene. Sentrale steder er attraktive for innvandrerbefolkningen, mens det er større geografisk spredning i steder som er attraktive for befolkningen uten innvandrerbakgrunn. Når det gjelder innvandring fra utlandet, er det ikke et klart mønster, men flere mindre sentrale distriktskommuner framstår som attraktive for innvandring. Mange av disse kommunene har i samtidig høy netto utflytting av innvandrerbefolkningen. Dette viser at mange innvandrere flytter videre til en mer sentral kommune etter første bosetting. Dette gjelder imidlertid i stor grad kommuner som mottar flyktninger, men det finnes også flere eksempler på kommuner med høy arbeidsplassvekst som har mye innvandring og lite netto utflytting av innvandrerbefolkningen. Dette er kommuner som sannsynligvis mottar mange arbeidsinnvandrere.
dc.language.isonob
dc.publisherTelemarksforsking
dc.subjectnæringsliv
dc.subjectnæringsanalyser
dc.subjectnæringsutvikling
dc.subjectattraktivitet
dc.subjectinnovasjon
dc.titleAttraktivitetsbarometeret 2011
dc.typeWorking paper
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright Telemarksforsking
dc.subject.nsi212
dc.subject.nsi242


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel