Show simple item record

dc.contributor.authorVareide, Knut
dc.contributor.authorStorm, Hanna Nyborg
dc.coverage.spatialØstfold
dc.date.accessioned2013-12-17T10:33:34Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:25:20Z
dc.date.available2013-12-17T10:33:34Z
dc.date.available2017-04-20T06:25:20Z
dc.date.issued2011-11-11
dc.identifier.citationVareide, K. & Storm, H.N. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Østfold. Bø: Telemarksforsking, 2011
dc.identifier.isbn978-82-7401-460-2
dc.identifier.issn1891-053X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439822
dc.description.abstractUtviklingen i Østfold er paradoksal. Østfold har vært et industrifylke, men har sterkest nedgang i antall arbeidsplasser i industrien av alle fylkene. Samtidig har Østfold også nedgang i besøksnæringer, fra et lavt til et enda lavere nivå. Likevel vokser befolkningen, og det er stor netto tilflytting fra andre fylker til Østfold. Det er attraktiviteten som bosted som driver Østfold til vekst. Østfold har hatt en kraftig befolkningsøkning de siste fire årene, og en må tilbake til 1970-tallet for å finne en periode med like høy vekst. Befolkningsveksten skyldes dels økt innvandring og dels at mange flytter til Østfold fra andre norske fylker. Befolkningen har imidlertid også økt i hele landet, og befolkningsveksten i Østfold er faktisk litt svakere enn veksten på landsbasis. Østfold er et av fylkene med lavest arbeidsplassvekst. Det er spesielt antall arbeidsplasser i næringslivet som utvikler seg svakt i Østfold. Mange bransjer i Østfold har svakere vekst enn tilsvarende bransjer på landsbasis. Industrien står for den største nedgangen i antall arbeidsplasser. Utdanningsnivået i Østfold er forholdsvis lavt. Østfold er nummer 13 av 19 fylker når vi måler andelen av den sysselsatte befolkningen med minst treårig høyere utdanning. Utdanningsnivået i næringslivet i Østfold er det samme, også her er Østfold nummer 13. Bedriftenes utvikling analyseres i NæringsNM, som måler bedriftenes lønnsomhet, vekst og nyetableringer. I fjor kom Østfold på en historisk dårlig 17. plass av fylkene. I år er Østfold nummer ni. Det er en kraftig forbedring, men fra dårlig til middels. Innovasjon i næringslivet er også målt i denne rapporten, på bakgrunn av tall fra SSBs innovasjonsundersøkelse. Østfold skårer omtrent middels når det gjelder innovasjon i næringslivet. Halden skiller seg ut med et ganske innovativt næringsliv, og er blant de ti mest innovative regionene i landet. I det siste kapitlet brukes Attraktivitetspyramiden som modell for å beskrive utviklingen. I Attraktivitetspyramiden forklares steders utvikling gjennom deres attraktivitet langs tre dimensjoner: Attraktivitet for bedrifter i basisnæringer, attraktivitet for besøkende og attraktivitet som bosted. Utviklingen i Østfold er ganske entydig. Østfold er et fylke som vokser på grunn av attraktivitet som bosted. Det gjelder alle regionene. Samtidig opplever Østfold en sterk nedgang i antall arbeidsplasser i bedrifter i basisnæringer. Østfold har aldri vært et typisk besøksfylke, og besøksnæringene har samtidig nedgang. Veksten i Østfold hadde kunnet være langt sterkere, dersom fylket også hadde vært attraktivt for bedrifter og besøk.
dc.language.isonob
dc.publisherTelemarksforsking
dc.subjectnæringsliv
dc.subjectnæringsanalyser
dc.subjectnæringsutvikling
dc.subjectattraktivitet
dc.subjectinnovasjon
dc.titleNæringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Østfold
dc.typeWorking paper
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright Telemarksforsking
dc.subject.nsi212
dc.subject.nsi242


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record