Show simple item record

dc.contributor.authorStavrum, Heidi
dc.contributor.authorHaukeland, Per Ingvar
dc.coverage.spatial
dc.coverage.spatialNome
dc.coverage.spatialSauherad
dc.date.accessioned2008-01-22T14:11:59Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:24:28Z
dc.date.available2008-01-22T14:11:59Z
dc.date.available2017-04-20T06:24:28Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0802-1988
dc.identifier.issn0802-1988
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439700
dc.description.abstract”Kompetansebrobygging i Midt-Telemark” er et kompetanseutviklingsprosjekt som ledes og administreres av Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU). Prosjektet er treårig, med varighet fra 01.04.05 – 31.12.07. Prosjektet ble etablert på bakgrunn av en forstudie som viste at det var behov for å øke samhandlingen mellom kompetansemiljøer og næringslivet i regionen, dette med tanke på å utvikle kompetanse knyttet til næringslivets behov. Forprosjektet viste at hvis en skal øke denne samhandlingen, er det behov for at noen jobber spesifikt med å ”bygge broer” mellom kompetansemiljøer og næringsliv, og det ble på bakgrunn av dette skissert en modell for samhandling kalt ”Kompetansebrobyggermodellen”. Telemarksforsking-Bø har fått i oppdrag å gjennomføre en følgeevaluering av kompetansebrobyggingsprosjektet. Det overordnede fokuset for evalueringen er å vurdere hvorvidt prosjektets operative arbeid står i samsvar med målsettingene som er satt for prosjektet. Evalueringen har et todelt fokus: 1) på prosjektets mål, arbeidsmetodikk, organisering (vurderinger av måloppnåelse, forankring av brobyggerrolle/arbeidsmetodikk, organisering, kvalitetssikring), og 2) på prosjektets konkrete tiltak og aktiviteter (vurderinger av det operative arbeidet i prosjektet). På bakgrunn av vurderinger av disse to dimensjonene vil evalueringen også komme med noen anbefalinger knyttet til videreføringen av prosjektet. Evalueringen er lagt opp som en følgeevaluering: Dette notatet presenterer noen foreløpige ”underveis-vurderinger” av prosjektet, mens en sluttrapport vil foreligge ved utgangen av 2007.
dc.language.isonob
dc.publisherTelemarksforsking
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport 1/2008
dc.subjectnæringsutvikling
dc.subjectkompetanseutvikling
dc.titleEvaluering av prosjektet "Kompetansebrobygging i Midt-Telemark" : sluttrapport
dc.typeWorking paper
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright Telemarksforsking
dc.subject.nsi212


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record