Show simple item record

dc.contributor.authorVareide, Knut
dc.coverage.spatialTrondheim
dc.date.accessioned2008-08-04T08:25:30Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:24:10Z
dc.date.available2008-08-04T08:25:30Z
dc.date.available2017-04-20T06:24:10Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0802-3662
dc.identifier.issn0802-3662
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439659
dc.description.abstractDenne rapporten er en analyse av næringsutviklingen i Trondheim, med hensyn til lønnsomhet, vekst og nyetableringer. Næringsutviklingen i Trondheim er sammenliknet med landsgjennomsnitt, og med tilsvarende utvikling i Oslo, Bergen og Stavanger. Lønnsomheten i næringslivet er målt ved å bruke andel foretak med positivt resultat før skatt som indikator. Veksten i næringslivet er målt ved å bruke andel foretak med mer enn ti prosent vekst som indikator. Indikator for nyetableringer er andel nyregistrerte foretak i forhold til eksisterende foretak i Foretaksregisteret. Datagrunnlaget for lønnsomhet og vekst er regnskap fra alle regnskapspliktige foretak i Norge i perioden 1997 - 2003. For å måle etableringsvirksomheten er foretaksregisteret brukt som datakilde. Analysene viser at næringslivet i Trondheim har utviklet seg spesielt positivt i forhold til de andre storbyene i Norge med hensyn til vekst og nyetableringer i perioden 1997-2003. Fra å ha lavest andel vekstforetak og lavest etableringsfrekvens blant storbyene, har Trondheim klatret til topps blant de fire storbykommunene. Når det gjelder lønnsomhet, hadde Trondheim det mest lønnsomme næringslivet blant de fire storbyene i 1997, men har etter dette blitt passert av næringslivet i Stavanger. Dersom vi betrakter utviklingen av lønnsomhet, vekst og nyetableringer innenfor de ulike hovednæringene, kommer det fram at industrien i Trondheim er mindre lønnsom enn landsgjennomsnittet, og at det er få nyetableringer innenfor hotell og restaurantnæringen. Ellers presterer næringslivet i Trondheim bedre enn landsgjennomsnittet i alle hovednæringer.
dc.language.isonob
dc.publisherTelemarksforsking
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport 27/2004
dc.subjectnæringsliv
dc.subjectnæringsanalyser
dc.subjectnæringsutvikling
dc.titleNæringsanalyse Trondheim
dc.typeWorking paper
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright Telemarksforsking
dc.subject.nsi212
dc.subject.nsi242


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record