Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHeian, Mari Torvik
dc.contributor.authorLøyland, Knut
dc.contributor.authorKleppe, Bård
dc.date.accessioned2015-04-11T15:50:17Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:22:10Z
dc.date.available2015-04-11T15:50:17Z
dc.date.available2017-04-20T06:22:10Z
dc.date.issued2015-01-16
dc.identifier.citationHeian, M.T., Løyland, K. & Kleppe, B. Kunstnerundersøkelsen 2013. Kunstnernes inntekter . Bø: Telemarksforsking, 2015
dc.identifier.isbn978-82-7401-751-1
dc.identifier.issn1501-9918
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439569
dc.description.abstractDenne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Kulturdepartementet og har hatt som formål å kartlegge norske kunstneres aktivitet arbeids- og inntektsforhold. Undersøkelsen er basert på en survey som ble sendt ut til medlemmer av kunstnerorganisasjonene samt mottakere av Statens Kunstnerstipend. Arbeidet ble gjennomført i perioden fra juni 2014 til januar 2015. Rapporten tar videre for seg følgende hovedtema: Sosiodemografiske kjennetegn ved kunstnerbefolkningen, herunder kjønn, alder og utdannelse. Tidsbruk til kunstnerisk arbeid, kunstnerisk tilknyttet arbeid og ikke-kunstnerisk arbeid. Kunstnernes tilknytningsformer til arbeidslivet, dvs. hvorvidt de er organisert som fast ansatte, frilansere eller selvstendig næringsdrivende. Inntekter fra kunstnerisk arbeid samt inntekter fra kunstnerisk tilknyttet arbeid og ikke-kunstnerisk arbeid, kapitalinntekter og overføringer fra offentlige velferdsordninger. Hvordan de kunstneriske inntektene fordeler seg mellom markedsinntekter, stipender og vederlagsmidler. Sammenlikning av kunstnernes inntektssituasjon i 2013, 2006 og 1993. Grad av inntektsulikhet for hele kunstnerpopulasjonen og i ulike kunstnergrupper. Kunstnernes rettigheter i Folketrygden og hvordan de er sikret økonomisk når de får barn, ved sykdom og ved alderdom. Kunstnernes erfaring med, og holdninger til entreprenørskap.
dc.language.isonob
dc.publisherTelemarksforsking
dc.subjectkunstnere
dc.subjectarbeidsforhold
dc.subjectinntekter
dc.titleKunstnerundersøkelsen 2013. Kunstnernes inntekter
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright Telemarksforsking
dc.rights.holder220
dc.rights.holder214
dc.subject.nsi242


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel