Show simple item record

dc.contributor.authorHaugsevje, Åsne Dahl
dc.contributor.authorKleppe, Bård
dc.contributor.authorHeian, Mari Torvik
dc.coverage.spatialOslo
dc.coverage.spatialBergen
dc.coverage.spatialTrondheim
dc.coverage.spatialStavanger
dc.coverage.spatialTromsø
dc.date.accessioned2014-04-07T12:36:33Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:22:05Z
dc.date.available2014-04-07T12:36:33Z
dc.date.available2017-04-20T06:22:05Z
dc.date.issued2014-03-31
dc.identifier.citationHaugsevje, Å.D., Kleppe, B. & Heian, M.T.: Atelierundersøkelsen. Ateliersituasjonen i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Bø: Telemarksforsking, 2014
dc.identifier.isbn978-82-7401-700-9
dc.identifier.issn1501-9918
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439558
dc.description.abstractUten kunstproduksjon, ingen kunst. Produksjon av kunst foregår fortrinnsvis i kunstneratelierene; kunstnernes fysiske arbeidsplass. Denne rapporten samler resultatene fra en kartlegging av ateliersituasjonen til billedkunstnere i fem norske byer; Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Resultatene baserer seg på en spørreundersøkelse sendt ut til kunstnere i de aktuelle byområdene, samt intervjuer med et mindre utvalg representanter for offentlige myndigheter og kunstnerbefolkning. Undersøkelsen både bekrefter og avkrefter oppfatningen om at kunstnernes ateliersituasjon i byene er vanskelig, og viser at det er forholdsvis store forskjeller innad i kunstnerbefolkningen og mellom de fem byene som er studert. Oslo og Stavanger peker seg ut som de byene det generelt står dårligst til i når det gjelder tilgang på atelierer. Bergen og Trondheim peker seg motsatt ut som byer der tilgangen er ganske god. Tallmaterialet for Tromsø er noe svakt, men det kan se ut til at atelierbehovet ikke er helt dekket i denne byen. Ser vi byene under ett, har 78 % av de som har besvart vår spørreundersøkelse tilgang på atelier på fast basis, 8 % har tilgang i perioder og 14 % mangler tilgang. Over halvparten av de som leier atelier, leier på det private markedet. Den desidert viktigste grunnen til at kunstnere ikke har tilgang til atelier, er at leieprisene er for høye. Kunstnere som enten leier av kommunen eller av andre ikke-kommersielle aktører, eller som mottar kommunal husleiestøtte eller driftstilskudd, har i gjennomsnitt et bedre utgangspunkt enn kollegaer uten slike fordeler. Det er ikke uvanlig blant kunstnere å leie atelier på korttidskontrakt, men det er få som ønsker en slik løsning. Det er heller ikke uvanlig å måtte flytte fra atelier til atelier, og den hyppigste årsaken til bytte av atelier er renovering. Godt over halvparten av kunstnerne i vår undersøkelse oppgir at de mangler tilgang til utstyr og fasiliteter som de har behov for i sin virksomhet. 35 % av kunstnerne som har atelierer oppgir at de ville benyttet atelieret mer dersom det var mer egnet. Det er kunstnere innenfor utstyrskrevende produksjonsformer som generelt sett har atelierer som i liten grad er egnet til det de driver med.
dc.language.isonob
dc.publisherTelemarksforsking
dc.subjectatelierer
dc.subjectkunstnere
dc.titleAtelierundersøkelsen. Ateliersituasjonen i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright Telemarksforsking
dc.subject.nsi242


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record