Show simple item record

dc.contributor.authorHåkonsen, Lars
dc.date.accessioned2008-07-30T08:07:23Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:19:59Z
dc.date.available2008-07-30T08:07:23Z
dc.date.available2017-04-20T06:19:59Z
dc.date.issued2005-10
dc.identifier.issn0802-3662
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439439
dc.description.abstractKS nedsatte i 2004 et utvalg med tanke på å utarbeide en Kommunal offentlig utredning (KOU) omkring temaet friere lokal inntektsfastsettelse i norske kommuner. Utvalgets arbeid munnet ut i KOU 2005:1, og ble lagt fram oktober 2005. Telemarksforsking-Bø fikk i denne forbindelse et oppdrag der ulike skattegrunnlags egnethet for friere lokal beskatning ble vurdert. Utvalget var spesielt interessert i å få innspill omkring ”nye” skatteobjekter som kunne være interessante å trekke inn i analysene av mulige kandidater for friere lokal skattefastsettelse. Dette notatet kan derfor delvis sees på som resultatet av en ”brainstorming”-prosess der vi i utgangspunktet ikke har snevret inn fokuset på de mest velkjente skattetypene fra tidligere analyser omkring lokal beskatning. Konklusjonen etter denne ”brainstormingen” er imidertid at vi – naturlig nok – vender tilbake til de tradisjonelle skatteinstrumentene som inntektskatt og eiendomsskatt som de mest aktuelle kandidatene. Vi kommer imidlertid også inn på enkelte kombinasjonsforslag som muligens vil kunne være konstruktive for et velfungerende totalt system for lokal skattefastsettelse.no
dc.language.isonobno
dc.publisherTelemarksforsking Bøno
dc.relation.ispartofseriesTF-notat 16/2005no
dc.subjectKommuneøkonomino
dc.subjectSkatterno
dc.titleVurdering av alternative skattegrunnlag for friere beskatningsrettno
dc.typeWorking paperno


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record