Show simple item record

dc.contributor.authorBrandtzæg, Bent Aslak
dc.contributor.authorSanda, Karl Gunnar
dc.contributor.authorLie, Kjetil
dc.coverage.spatialNordre Land
dc.date.accessioned2008-07-31T08:01:53Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:19:59Z
dc.date.available2008-07-31T08:01:53Z
dc.date.available2017-04-20T06:19:59Z
dc.date.issued2006-10-17
dc.identifier.issn0802-3662
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439437
dc.description.abstractEn sammenslutning av Nordre- og Søndre Land framstår som et aktuelt sammenslutingsalternativ. Kommunene er ikke blant de minste i landet, men kommunene har nedgang i folketallet de senere årene, og må karakteriseres som sårbare i forhold til en ytterligere reduksjon. Begge kommunene har felles utfordringer knyttet til å skape en utvikling som demmer opp for sentraliseringstendenser på regionalt og nasjonalt nivå. En sammenslutning kan bidra å skape en mer robust og handlekraftig kommune i forhold til å møte framtidige utfordringer. Kompetanse blir stadig viktigere for å lykkes som utviklingsaktør, og erfaringene tilsier at større kommune vil ha bedre muligheter for å trekke til seg og holde på kompetent arbeidskraft. Det antas at kampen om kompetent arbeidskraft vil tilspisse seg i årene som kommer. En sammenslutning vil gjøre det lettere å fremme en mer helhetlig og samordnet planlegging for Land-kommunene. Ved en eventuell sammenslutning vil Land kommunene imidlertid fortsatt være avhenging av i de andre kommunene i Gjøvikregionen, som i større grad kan betegnes som en funksjonell bo- og arbeidsmarkedsregion. En større kommune vil likevel ha bedre forutsetninger for ta på seg nye oppgaver, og vil har større tyngde i forhold til samarbeid og profilering både regionalt og nasjonalt.no
dc.language.isonobno
dc.publisherTelemarksforsking Bøno
dc.relation.ispartofseriesTF-notat 4/2006no
dc.subjectKommunesammenslåingerno
dc.title”Ett Land” – èn kommune? : utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Landno
dc.typeWorking paperno


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record