Show simple item record

dc.contributor.authorLøyland, Knut
dc.contributor.authorBorge, Lars-Erik
dc.contributor.authorLunder, Trond Erik
dc.date.accessioned2014-05-12T12:19:30Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:19:49Z
dc.date.available2014-05-12T12:19:30Z
dc.date.available2017-04-20T06:19:49Z
dc.date.issued2013-11-26
dc.identifier.citationLøyland, K., Borge, L.-E. & Lunder, T.E. Utgiftsutjevningen i inntektssystemet – Delkostnadsnøkkel for barnevern. Bø: Telemarksforsking / Senter for økonomisk forskning, 2013no
dc.identifier.isbn978-82-7401-645-3
dc.identifier.issn1501-9918
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439415
dc.description.abstractI denne rapporten som er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet analyserer vi kriterier for delkostnadsnøkkelen for barnevern i det kommunale inntektssystemet. Vi analyserer også andre mulige forklaringsfaktorer for barnevernutgiftene i kommunene og vi studerer ulike metodiske tilnærminger. Brutto driftsutgifter benyttes i utgangspunktet som avhengig variabel i analysene. Vi studerer også effekten av ulike forklaringsvariabler på alternative utgiftsbegrep, bl.a. når vi trekker ut hhv statlige tilskudd og overføringer fra private fra brutto driftsutgifter. Spesielt gjelder det variabler som omfatter særskilte statstilskudd under barnevernet og dessuten variabler knyttet til interkommunalt samarbeid. Vi finner at dagens kriterier er gode. Vi foreslår også et nytt kriterium. Det er antall personer med psykiatriske diagnoser, herunder antall med rusrelaterte diagnoser. Vi foreslår dessuten at departementet vurderer å benytte kombinerte tverrsnitts-/tidsseriedata når de i framtida skal fornye kriteriene både for barnevernet og for øvrige delkostnadsnøkler.no
dc.language.isonobno
dc.publisherTelemarksforskingno
dc.rights© Copyright Telemarksforskingno
dc.subjectbarnevernno
dc.subjectkostnaderno
dc.subjectkostnadsanalyserno
dc.titleUtgiftsutjevningen i inntektssystemet – Delkostnadsnøkkel for barnevernno
dc.typeResearch reportno
dc.description.versionPublished versionno
dc.subject.nsi214no


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record