Show simple item record

dc.contributor.authorVardheim, Ingvild
dc.coverage.spatialTinn
dc.date.accessioned2014-01-06T10:08:21Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:17:49Z
dc.date.available2014-01-06T10:08:21Z
dc.date.available2017-04-20T06:17:49Z
dc.date.issued2012-06-08
dc.identifier.citationVardheim, I. Bruken av kommunale rehabiliteringsplasser ved Rjukan sykehus. Bø: Telemarksforsking, 2012
dc.identifier.isbn978-82-7401-520-3
dc.identifier.issn1891-053X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439328
dc.description.abstractTinn kommune og Sykehuset Telemark HF har inngått samarbeid om rehabiliteringstilbudet for kommunens eldre innbyggere. Samarbeidsprosjektet innebærer at kommunen disponerer fire rehabiliteringsplasser på Rjukan sykehus. På oppdrag fra Tinn kommune har Telemarksforsking evaluert bruken av disse plassene.Evalueringen ser nærmere på hvordan rehabiliteringsplassene organiseres og benyttes, samt hvordan ansatte og brukere vurderer kvaliteten på tilbudet. Kvalitative intervjuer av utskrevne pasienter viser at de aller fleste informantene er godt fornøyde med rehabiliteringsoppholdet på sykehuset. Også de ansatte tilknyttet rehabiliteringsplassene mener at tilbudet er av god kvalitet. Gjennomgangen av intervjuene med ansatte viser imidlertid at samarbeidet også byr på visse utfordringer. Det gjelder spesielt spørsmål knyttet til organiseringen av tilbudet og samhandlingen mellom kommune og sykehus. Uenighetene dreier seg om til hvilke pasienter som egner seg til rehabiliteringsopphold, og om det er sykehuset eller kommunen som skal ha det siste ordet i denne avgjørelsen. Telemarksforsking peker i rapporten på en rekke tiltak som kan bidra til å skape klarere linjer i samarbeidet. Blant annet pekes det på behov for en nærmere diskusjon om hva som skal legges i begrepet «rehabiliteringspotensial» og en diskusjon om hvem som skal ha det avgjørende ordet i de tilfellene det oppstår uenighet om enkeltpasient.
dc.language.isonob
dc.publisherTelemarksforsking
dc.subjectrehabilitering
dc.titleBruken av kommunale rehabiliteringsplasser ved Rjukan sykehus
dc.typeWorking paper
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright Telemarksforsking
dc.subject.nsi806
dc.subject.nsi242


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record