Show simple item record

dc.contributor.authorLunder, Trond Erik
dc.contributor.authorLøyland, Knut
dc.contributor.authorMøller, Geir
dc.contributor.authorSannes, Joar
dc.date.accessioned2007-12-12T13:22:21Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:17:46Z
dc.date.available2007-12-12T13:22:21Z
dc.date.available2017-04-20T06:17:46Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-7401-245-3
dc.identifier.issn1501-9918
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439322
dc.description.abstractDenne rapporten er sluttrapporten fra prosjektet Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat, som Telemarksforsking-Bø har utført på oppdrag fra Aetat Arbeidsdirektoratet. De nye finansieringsformene, som er tatt i bruk i forbindelse med seks tidsavgrensede forsøk, omfatter både interne stykkpris- og bonusbaserte ordninger. I tillegg omfatter de tre eksterne resultatbaserte avlønningsformer. De eksterne ordningene omfatter flere ulike elementer av interesse: (i) to av tiltakene representerer nye formidlingskonsepter, (ii) alle tre etablerer en grunnpris basert på anbudskonkurranse og (iii) alle tre bygger på en bonusbasert finansieringsmodell. Det tas i bruk ulike metodiske innfalsvinkler for å belyse effekten av ordningene. Tidligere er det publisert en arbeidsrapport som i hovedsak bygger på kvalitative intervjuer i utvalgte fylker. I den herværende rapporten samles det inn kvantitative data fra spørreundersøkelser blant brukere av Aetat og deltakere på de eksterne ordningene, samt at det hentes betydelige mengder informasjon fra Aetats ARENA-register. Evalueringen av de interne ordningene tyder på at det er positive effekter av disse. Det gjelder stykkpris for avklaring av yrkeshemmede og bonusordning for rask behandling av dagpengesøknader. Effektiviteten i oppfølgingsarbeidet av yrkeshemmede synes imidlertid å være noe svekket som følge av stykkprisordningen. Evalueringen av de eksterne ordningene tyder på at det ikke har vært noen positive jobbeffekter bortsett fra for KAT-tiltaket, som viser meget gode jobbeffekter sammenliknet med jobbklubber. KAT er imidlertid et dyrt tiltak, og nytte-kostnadsanalyser tyder på at KAT ikke nødvendigvis er et bedre tiltak enn jobbklubber.
dc.language.isonob
dc.publisherTelemarksforsking
dc.relation.ispartofseriesRapport 225
dc.subjectArbeidsformidling
dc.subjectFinansiering
dc.titleEvaluering av nye finansieringsformer i Aetat : sluttrapport
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright Telemarksforsking
dc.subject.nsi242


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record