Show simple item record

dc.contributor.authorGustavsen, Karin
dc.contributor.authorMeij, Ranveig van der
dc.contributor.authorNielsen, Heidi Jøndahl
dc.contributor.authorBraathen, Heidi
dc.date.accessioned2010-10-01T11:45:46Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:17:45Z
dc.date.available2010-10-01T11:45:46Z
dc.date.available2017-04-20T06:17:45Z
dc.date.issued2010-06-18
dc.identifier.isbn978-82-7401-371-1
dc.identifier.issn1891-053X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439320
dc.description.abstractSIMBA har som overordnet hensikt å bekjempe fattigdom blant barn og unge i Drammen kommune. Dette skal skje gjennom utvikling av en tjenestemodell og praksismetode som ivaretar behovet for helhetlig, koordinert og brukerorientert bistand. I prosjektperioden (2009-2012) skal arbeidet implementeres i en revidert handlingsplan for fattigdomsbekjempelse. Oppvekstetaten i Drammen kommune og NAV Drammen, er hovedaktørene i prosjektet. To medarbeidere fra henholdsvis barneverntjenesten og sosialtjenesten er ansatt i prosjektet som medforskere, og utgjør prosjektets operative ledd. Prosjektet ledes av prosjektutvikler ved oppvekstetaten. Det er inngått et forsknings- og utviklingssamarbeid med Telemarksforsking, der aksjonsforskning og aksjonslæring står sentralt. I pilotperioden har ni familier deltatt og bidratt med sine erfaringer, vurderinger og løsningsforslag. Dette har gitt genuin innsikt og ny kunnskap om viktige elementer i samarbeidet mellom brukere og tjenesteforvaltning, som skal være retningsgivende for det videre arbeidet med modell- og metodeutviklingen.
dc.language.isonob
dc.publisherTelemarksforsking
dc.relation.ispartofseriesTF-notat 18/2010
dc.subjectFattigdom
dc.subjectBarn
dc.subjectUngdom
dc.subjectDrammen
dc.subjectBuskerud
dc.subjectBarnevern
dc.subjectAksjonslæring
dc.subjectAksjonsforskning
dc.titleProsjekt SIMBA : barnefattigdomsbekjempelse i Drammen kommune : arbeidsnotat fra pilotperioden 20. oktober 2009 - 20. februar 2010
dc.typeWorking paper
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright Telemarksforsking
dc.subject.nsi360


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record