Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHvalvik, Sigrun
dc.contributor.authorYoung, Ellinor
dc.date.accessioned2007-02-09T09:34:28Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:28:22Z
dc.date.available2007-02-09T09:34:28Z
dc.date.available2017-04-19T13:28:22Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1503-3767
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439218
dc.description.abstractUgifte mødre utgjorde en relativt ensartet gruppe i perioden 1916-1965, også i Telemark.. De aller fleste arbeidet i tjenesteytende arbeid uten krav til utdannelse. Fedrene til barna som ble født utenfor ekteskap tilhørte i overveiende grad den samme sosiale klassen som mødrene. De var arbeidere på fabrikker, anlegg, i skogen og på gårdsbruk. Utviklingen fra hjemmefødsler til fødsler som fant sted i ulike typer institusjoner av både privat og offentlig karakter, skjøt fart i Telemark som ellers i landet på 1900 tallet. Blant disse institusjonene var private fødehjem ledet av jordmødre. De fantes i ulike varianter i bygd og by. I Skien ble det etablert en rekke fødehjem fra 1920 tallet og framover. I Porsgrunn derimot kom det første fødehjemmet på begynnelsen av 1950 tallet. Fødehjemmene tok i mot gifte som ugifte fødende; noen av dem skilte seg ut ved å ta i mot ugifte kvinner fra andre deler av landet, spesielt på 1950 tallet. Overfor særlig de ugifte mødrene ivaretok fødehjemmene en rekke funksjoner. De ble et slags midlertidig tilfluktssted for kvinnene og etter hvert barna. De fungerte som arbeidssted, oppdragelses- og opplæringssted, men også som et rent, pent og fredelig hjem med muligheten for fellesskap og samvær med andre kvinner. Fødehjemmene hadde dessuten ofte en aktiv rolle i forhold til de barna som kvinnene enten valgte eller ble tvunget til å gi fra seg. Fødehjemmene hadde en aktiv rolle til langt inn i 1960 årene i Telemark.
dc.format.extent853504 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.relation.ispartofseriesHiT skrift
dc.subjectFødehjem
dc.subjectTelemark
dc.subjectKvinner
dc.title"Et sted hvor hun kan finne seg til rette og bo.." : om ugifte mødre og fødehjem i Telemark i perioden 1916-1965
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© The Authors/Telemark University College
dc.subject.nsi083
dc.subject.nsi073


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel