Show simple item record

dc.contributor.authorHeggenes, Jan
dc.coverage.spatialSiljan
dc.date.accessioned2012-12-20T12:44:34Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:28:05Z
dc.date.available2012-12-20T12:44:34Z
dc.date.available2017-04-19T13:28:05Z
dc.date.issued2012-12-20T12:44:34Z
dc.identifier.citationHeggenes, J. Forslag til tiltak for å bedre elvehabitat i Mykleelva, Siljan i Telemark. HiT-skrift 8/2012. Høgskolen i Telemark, 2012
dc.identifier.isbn978-82-7206-359-7
dc.identifier.issn1503-3767
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439188
dc.description.abstractØvre deler av Siljanelva fra Myklevann til undervann Hogstad kraftverk (ca. 12 km), Siljan kommune, har et sterkt modifisert vannførings- og temperaturregime som følge av reguleringsinngrep. Elva er i lange perioder tørrlagt på vesentlige strekninger. Beskjedne inngrep i selve elveleiet er knyttet til tidligere tiders tømmerfløting. Elva har sannsynligvis en lokal bestand av ørret som overlever tørrleggingsperioder i naturlige kulper. Ferskvannsøkologien i elva er ikke undersøkt. Tidligere tiltaksplaner har lagt vekt på enkle tiltak (buner, steinrøyser) for å bedre oppvekstforholdene for ørret generelt. Viktige tilleggs hensyn er: a) unngå å favorisere ørekyte, fordi den kan konkurrere sterkt med ørret, og b) unngå å bidra til større dødelighet hos ørret som følge av stranding. Det første innebærer særlig å unngå tiltak som skaper grunne og stille/strømsvake habitater, det andre særlig å unngå langgrunne strandområder. Foreliggende plans tiltak er å 1) senke bunn nivået på kjente/aktuelle gyteområder slik at de ikke tørrlegges på lav vannføring (minste normale vannstand på restvannføring; ca. 3-4 m3s-1, om vinteren), 2) beholde elvekanter som er relativt bratte over minste normalvannstand, slik at de ikke fungerer som fiskefeller, 3) gjøre elvekantene mindre rettlinjede og med grovt substrat som gir skjul, 4) forsiktig senkning av bunnivå på mindre oppvekstområdene som kan tørrlegges på lav vannføring, 5) lage motstrøms ’kiler’ inn i forbygde elvekanter kombinert med lave, grovsteinede buner som er vanndekket også på lav vannstand, og 6) lage enkelte steinsettinger ute i elva som er vanndekket også på lav vannstand. Pga. større flommer må det forventes at tiltakene vil kreve vedlikehold med års mellomrom. Derimot ser det ut til å være relativt beskjeden massetransport i elva (sand, grus).
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.relation.ispartofseriesHiT skrift
dc.subjectelver
dc.subjecttørrlegging
dc.subjectørret
dc.subjecthabitat
dc.subjecttiltak
dc.titleForslag til tiltak for å bedre elvehabitat i Mykleelva, Siljan i Telemark
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© The Authors/Telemark University College
dc.subject.nsi921
dc.subject.nsi488


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record