Show simple item record

dc.contributor.authorHeggenes, Jan
dc.contributor.authorBergan, Frode
dc.contributor.authorLydersen, Espen
dc.contributor.authorSageie, Jostein
dc.coverage.spatialSeljord
dc.date.accessioned2013-02-04T11:28:13Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:28:00Z
dc.date.available2013-02-04T11:28:13Z
dc.date.available2017-04-19T13:28:00Z
dc.date.issued2013-02-04T11:28:13Z
dc.identifier.citationHeggenes, J., Bergan, F., Lydersen, E. & Sageie, J. Rehabilitering av elvehabitat i Vallaråi, Seljord i Telemark: Forslag til tiltak. HiT-skrift 10/2012. Høgskolen i Telemark, 2012
dc.identifier.isbn978-82-7206-363-3
dc.identifier.isbn978-82-7206-364-0
dc.identifier.issn1503-3767
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439177
dc.description.abstractDen 1,2 km lange Vallaråi, Seljord kommune, har et sterkt modifisert elveleie og vannførings- og temperaturregime, hovedsakelig som følge av reguleringsinngrep og betydelig grad av effektkjøring. Elva har en lokal bestand av ørret, og er viktig gyteelv for (stor)ørret fra Seljordsvatnet. Undersøkelser i 2008-2010 registrerte 10-40 stor ørret (= ca 1 kg) på gyteplassene, med betydelige årlige variasjoner. Gyteområdene var de samme fra år til år. Gyteområder er neppe en begrensende produksjonsfaktor per i dag. Ved lave vannføringer om vinteren kan deler av gyteområder bli tørrlagt. ?rret er dominerende fiskeart i elva (73 % ), men med viktig innslag av innført ørekyte (24 %) som konkurrerer med ørret om mat og plass. Fisketetthet i elva, i gjennomsnitt 36-72 unger per 100m2, varierer mye i rom og tid. Vekst hos ørret er moderat og trolig redusert pga. kaldere vann i vekstsesongen som følge av reguleringen. Det er ikke indikasjoner på rekrutteringssvikt for ørret, men den kan være redusert (effektkjøring, konkurranse). Tidligere tiltaksplaner har lagt vekt på enkle tiltak (buner, steinrøyser) for å bedre oppvekstforholdene for ørret generelt. Viktige tilleggs hensyn er: a) unngå å favorisere ørekyte, fordi den kan konkurrere sterkt med ørret, og b) unngå å bidra til større dødelighet hos ørret som følge av stranding. Det første innebærer særlig å unngå tiltak som skaper grunne og stille/strømsvake habitater, det andre særlig å unngå langgrunne strandområder. Foreliggende plans tiltak er å 1) senke bunn nivået på kjente/aktuelle gyteområder slik at de ikke tørrlegges på lav vannføring (minste normale vannstand på restvannføring; ca. 3-4 m3s-1, om vinteren), 2) beholde elvekanter som er relativt bratte over minste normalvannstand, slik at de ikke fungerer som fiskefeller, 3) gjøre elvekantene mindre rettlinjede og med grovt substrat som gir skjul, 4) forsiktig senkning av bunnivå på mindre oppvekstområdene som kan tørrlegges på lav vannføring, 5) lage motstrøms ??iler??inn i forbygde elvekanter kombinert med lave, grovsteinede buner som er vanndekket også på lav vannstand, og 6) lage enkelte steinsettinger ute i elva som er vanndekket også på lav vannstand. Pga. større flommer og massetransport i elva (sand, grus) må det forventes at tiltakene vil kreve vedlikehold med års mellomrom. Tiltak for å øke veksthastighet til ørretungene vil innebære å heve vanntemperaturen i vekstsesongen. Dette kan gjøres ved å tappe overflatevann fra Sundsbarm magasinet i vekstsesongen.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.relation.ispartofseriesHiT skrift
dc.subjectelv
dc.subjectørret
dc.subjecteffektkjøring
dc.subjecthabitat
dc.subjecttiltak
dc.titleRehabilitering av elvehabitat i Vallaråi, Seljord i Telemark: Forslag til tiltak
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© The Authors/Telemark University College
dc.subject.nsi488


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record