Show simple item record

dc.contributor.authorDalland, Olav
dc.contributor.authorRøsvik, Kjersti
dc.date.accessioned2008-02-07T13:16:35Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:23:28Z
dc.date.available2008-02-07T13:16:35Z
dc.date.available2017-04-19T13:23:28Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1503-3759
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439134
dc.description.abstractOppdraget for den ekstern evalueringen av fleksibelt bachelorstudium i sykepleie ved Høgskolen i Telemark, var spesielt å belyse følgende sju punkter: Undervisnings- og arbeidsformer, vurderingsordninger, bruk av IKT og Classfronter som læringsverktøy, erfaringer fra praksisfeltet, studenttilfredshet, ressursinnsats og organisering og ledelse. Evalueringen har lagt vekt på å vurdere i hvilken grad utdanningen samsvarer med Kvalitetsreformen, Rammeplan og Fagplan. Dette skulle gjøres med hensyn på overføringsverdien til heltidsstudiet, men også som grunnlag for videreføring av studietilbudet som et permanent tilbud. Avdeling for helse og sosialfag stilte følgende dokumenter til rådighet: En selvevaluering. diverse bakgrunnsnotater, statusrapporter, studentevalueringer og oppsummeringer fra fokusgruppeintervjuer med studentene. I tillegg bidro Avdelingen med ytterligere opplysninger underveis i evalueringsprosessen. Fokusgruppeintervju ble valgt som metode for innsamling av data fra studenter, praksisveiledere, lærere og administrativt personale ved institutt/avdeling. Valget er både praktisk og metodisk begrunnet. Vi ønsket kvalitative data og individuelle intervjuer ville bli alt for arbeidskrevende. Den metodiske begrunnelsen er like viktig. Studentene er allerede fortrolige med gruppesamtaler. Fokusgruppeintervjuet gir mulighet til å belyse ulike gruppers felles erfaringsbakgrunn, og gir rom for de spørsmål som ellers ikke ville bli stilt. Prosjektledelse, lærere, studieledelse viser et sterkt engasjement for den fleksible sykepleierutdanningen. Det virker som om utfordringene knyttet til utdanningen har åpnet for mer faglig fellesskap om planlegging. Det er også skapt nye samarbeidsformer lærerne i mellom og i forhold til administrasjonen og studentene. Dette bekreftes også, når avslutningskullet beskriver hvordan de er blitt lyttet til og ofte har opplevd at endringer har skjedd på grunnlag av deres argumentasjon. Studentene er helt klare på at de gjerne vil anbefale utdanningen videre for andre.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.relation.ispartofseriesHiT notat
dc.subjectSykepleie
dc.subjectSykepleieutdanning
dc.subjectFleksibel læring
dc.titleFra intensjon til realitet og tilbake til intensjonen igjen : evaluering av fleksibelt bachelorstudium i sykepleie
dc.typeWorking paper
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Forfatteren/Høgskolen i Telemark
dc.subject.nsi808
dc.subject.nsi283


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record