Show simple item record

dc.contributor.authorKlempe, Harald
dc.date.accessioned2006-07-13T12:39:11Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:23:25Z
dc.date.available2006-07-13T12:39:11Z
dc.date.available2017-04-19T13:23:25Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn1503-3759
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439127
dc.description.abstractRevdalen avfallsfylling, Bø kommune, ble stengt i 1997. Overvåkingsprogrammet fortsetter imidlertid med 4 prøvetakingsserier i 2000 fra flernivå prøvetakingsbrønner og drikkevannbrønner. Undersøkelsene fra 2000 viser at det fortsatt er store forurensningskonsentrasjoner i akviferen, og at disse blir produsert av fyllinga. Konsentrasjonene har avtatt i forhold til i fjor for de fleste parametrene. Dette skyldes at fyllinga ikke lenger produserer så mye forurensning, men en viktig grunn er stor fortynning etter kraftig nedbør høsten 2000.Det er størst konsentrasjoner nær fyllinga, men tyngdepunktet for en del av forurensningen er i ferd med å flytte seg utover i akviferen. Dette kan vi se ved oppførselen til klorid- og nitrogenparametrene. Av tungmetallene er det bly, kopper og sink som markerer seg, men alle verdier tilfredsstiller drikkevannsforskriftenes krav. Etter lengre tids observasjoner og annen kartlegging i feltet ser det ut til at strømningen av grunnvann går fra fyllinga mot 2 drikkevannkilder. Amoniuminnholdet er for høgt i alle drikkevannkildene, dette kan skyldes både sigevann og, mest sannsynlig, gjødsling av dyrka mark. Jernverdiene er for høge i forhold til krava til drikkevann fra en drikkevannskilde, de andre parametrene er bra.
dc.format.extent159131 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.relation.ispartofseriesHiT notat
dc.subjectDrikkevann
dc.subject
dc.subjectForurensning
dc.subjectGrunnvann
dc.subjectAvfallsplasser
dc.titleOvervåking av grunnvannsforurensning fra Revdalen kommunale avfallsfylling, Bø i Telemark : årsrapport 2000
dc.typeWorking paper
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Forfatteren/Høgskolen i Telemark
dc.subject.nsi454


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record