Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Georg
dc.date.accessioned2014-09-11T06:52:59Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:16:33Z
dc.date.available2014-09-11T06:52:59Z
dc.date.available2017-04-19T13:16:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationJensen, G. Profesjonell identitet: En studie av barnehagelæreres opplevelse av profesjonell identitet. Master thesis, Telemark University College, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439000
dc.description.abstractUndersøkelsens problemområde er profesjonsutøveres selvforståelse, og problemstillingen som danner rammen rundt undersøkelsen er barnehagelæreres opplevelse av egen profesjonell identitet. Undersøkelsen har en fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming, og den teoretiske rammen består av teori om profesjonskunnskap, etikk og didaktikk. Undersøkelsen diskuterer danningsidealistiske formål, og politiske måls betydning for forståelsen av den profesjonelle identitet. Jeg har brukt kvalitativt forskningsintervju som metode, og empiri er innhentet via fokusgruppeintervju med barnehagelærere. Barnehagelærerne i undersøkelsen opplever egen profesjonsutøvelse som både forvirrende og givende, men vektlegger den store andelen med ufaglærte, samt økende politiske krav til barnehagens innhold som krevende. Barnehagelærerne i undersøkelsen opplevde egen profesjonell identitet ut ifra assistenter som forventer flat struktur, og lav grad av arbeidsdeling. Ut ifra et samfunn som ikke helt forstår det faglige behovet i barnehagen. Ut ifra utdanningsinstitusjoner som ikke presenterer praksis på en riktig måte. Ut ifra en fagkunnskap de eier, men føler at de ikke kan bruke. Og ut ifra fagfeller hvor de møter legitimitet som profesjonelle. I lys av undersøkelsen drøfter jeg forekomsten av et krysspress mellom barnehagens formål, og politiske målsettinger for sektoren.
dc.description.abstractThis research project tries to understand how kindergarten teachers understand themselves as professionals, and seeks to give a collective description of their understanding of their own professional identity. This research has a phenomenological and hermeneutical approach, and the theoretical framework consists of theory situated in ethics, didactics, and professional knowledge. The research also emphasizes the importance of how political and institutional guidelines influence the understanding of a professional identity. I have used a qualitative approach, and data was collected using focus-group interviews. The kindergarten teachers experienced their own role as professionals as both giving and confusing. They emphasize that both political demands, and the large amount of untrained workers in the kindergartens, affects their roles as professionals. The kindergarten teachers in this research understand their own professional identity from the following factors: Untrained personnel who expect them to works as their peers, and hide their professional knowledge. Societies lack of acceptance for their role as professionals. Educational institutions that do not present praxis correctly. Having a professional knowledge that they are unable to use. The last factor are significant others who share their professional training, and where they meet acceptance as professionals. I discuss whether there exists cross-pressures between the purpose of kindergartens, and political goals that affect the sector.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectbarnehagelærere
dc.subjectprofesjonalitet
dc.subjectprofesjonell identitet
dc.subjectprofesjonsutøvere
dc.subjectselvforståelse
dc.subjectprofesjonskunnskap
dc.subjectetikk
dc.subjectdidaktikk
dc.titleProfesjonell identitet: En studie av barnehagelæreres opplevelse av profesjonell identitet
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi280


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record