Show simple item record

dc.contributor.authorBergåker, Mari Bastøe
dc.contributor.authorLindrum, Anne Lene
dc.date.accessioned2016-09-14T07:49:56Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:16:29Z
dc.date.available2016-09-14T07:49:56Z
dc.date.available2017-04-19T13:16:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBergåker, M. B., & Lindrum, A. L. "Akkurat samme som andre har det": En studie om tilhørighet og skoleavbrudd. Master thesis, Telemark University College, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438994
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker betydningen av tilhørighet innenfor tre ulike arenaer; familie, fritid og skole. Formålet med undersøkelsen er å finne ut hva ungdom som har avbrutt videregående opplæring forteller om tilhørighet i sine liv, for om mulig se om det finnes noen sammenheng mellom tilhørighet og frafall i videregående skole. Spørsmålet bevares på bakgrunn av problemstillingen: Hva forteller ungdom som har avbrutt videregående opplæring om tilhørighet? Datautvalget består av narrative intervjuer av unge som deltar i prosjektet «Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark» (Se vedlegg 1). Studien har et kvalitativt forskningsdesign utført med en etnografisk og fenomenologisk tilnærming. Analysen tok utgangspunkt i gjennomlesing av trettifem intervjuer med tilhørende erindringsnotater, som etter sortering og kategorisering la fokus på åtte historier fortalt av fire ungdommer som står som representanter for hele datautvalget. Alle de 17 i utvalget har avbrutt videregående opplæring. Analysen viser at ungdommene forteller at nærvær og kvalitet på relasjonene synes å være av betydning for opplevelse av tilhørighet til familien. Vi finner ellers overfladisk tilhørighet knyttet til fritid, men at venner trekkes frem som viktige i et her-og-nå-perspektiv. Når det gjelder skole viser analysen en mangel på tilhørighet. På bakgrunn av forskning om frafall i videregående opplæring og tilhørighet, samt teori om tilknytning, sosial kapital og symbolsk interaksjonisme, drøfter vi disse funnene. Drøftingen viser at funnene synes å være i tråd med den presenterte teorien. Hovedfunnet i studien er at ungdommene som hadde avbrutt skolen uttrykker en generell mangel på tilhørighet til alle de tre nevnte arenaene. Ungdommene beskriver en rekke uroligheter knyttet til de ulike relasjonene de inngår i, blant annet samlivsbrudd hos foreldrene, flytting, sykdom, rus, konflikter og mobbing, noe som ser ut til å være i tråd med annen forskning. I tillegg synes tilhørighet til familien å ha en betydning for tilhørighet til andre arenaer. Samlet sett viser funnene til en kompleksitet av faktorer som kan virke inn på følelsen av tilhørighet. Mangel på tilhørighet ser samtidig ut til å være av betydning for ungdommenes avbrudd fra videregående opplæring.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norge
dc.subjectskoleavbrudd
dc.subjecttilhørighet
dc.subjectvideregående skole
dc.subjectrelasjoner
dc.title"Akkurat samme som andre har det": En studie om tilhørighet og skoleavbrudd
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi280


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record