Show simple item record

dc.contributor.authorHvaara, Eirik
dc.date.accessioned2010-06-01T13:24:20Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:13:44Z
dc.date.available2010-06-01T13:24:20Z
dc.date.available2017-04-19T13:13:44Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438919
dc.description.abstractDenne mastergradsoppgaven tar for seg genetiske studier gjort på hund innen kreft, hjertelidelser og pelsfarge. I tillegg er 139 hunder fra rasene Samojedhund, Leonberger, Rottweiler, Flatcoated Retriever, Welsh Corgi Pembroke og Golden Retriever genotypet i forhold til DRD4, MAOB og COMT, samt at polymorfismene innen disse genene er evaluert mot adferdstypene oppmerksomhetssvikt og impulsiv adferd. Dette er adferdtyper som er relatert til ADHD. Forskning på kreft hos hund, spesielt telomeraseaktivitet har ført til mange positive funn. Ulike kreftceller er påvist telomerasepositive, noe som er meget sjeldent i normale celler. Genet som koder for hundens Telomerase-reverse-transcriptase (dogTERT) er funnet og studier i forhold til telomerasestatus i ulike celletyper er gjennomført. DogTERT og deler av dens promotorregion er sekvensert, og effekten av ulike telomerasehemmere er studert. Det har vært mye fokus på hjertelidelser hos hund, men så langt er ikke konkrete genetiske markører funnet. Innen pelsfargegenetikk kjenner man nå mange av de genene som forårsaker spesifikke farger og man har kartlagt mye av hvordan arvegangen fungerer for mange av fargene. Det ble foretatt genotyping av 6 hunderaser på utvalgte polymorfismer som tidligere er assosiert med avvikende adferd som blant annet schizofreni, ADHD og sensasjonssøkende adferd hos mennesker (DRD4, MAOB og COMT). Totalt ble 137 hunder genotypet for DRD4, 139 for MAOB, 104 for COMT G216A og 138 for COMT G482A. Resultatene fra undersøkelsene viste karakteriseringer av lengdepolymorfismer av DRD4 innen ekson III som tidligere ikke er publisert hos hund. Nye lengder var 422 bp, 431 bp, 467 bp og 490 bp. Samojedhundene var de eneste med det 490 bp lange DRD4-allelet. 81.92 % av Samojedhundene hadde 490 bp-allelet. Flatcoated Retriever var den eneste rasen som var homozygot for DRD4 467 bp allelet. Alle Samojedhundene og Rottweilerne var homozygote for MAOB-villtypen, samt at alle Leonbergerne og Rottweilerne var homozygote for COMT G482A-villtypen. For COMT G216A var det flest som var homozygote for villtypen når man så alle rasene samlet. Endofenotypen i forhold til adferd på 93 av hundene ble bestemt ved hjelp av et validert spørreskjema for karakterisering av ADHD-relatert adferd på hund. Statistiske analyser av score fra spørreskjemaet sammenlignet med genotype ble gjennomført ved hjelp av Mann-Whitney U-test. Kategoriske variabler ble analysert ved hjelp av ?2-test. Resultatene fra undersøkelsene viste at homozygot for 490 fikk signifikant høyere score i forhold til oppmerksomhetssvikt sammenlignet med andre genotyper av DRD4 (490/490 mot: 422/435 (P= 0.01), 422/467 (P=0.02), 431/490 (P=0.004) og alle de andre allelkombinasjonene (P=0.004)). I tillegg fikk individer som var bærere av polymorfismen i MAOB signifikant høyere score i forhold til impulsiv adferd (P= 0.02), og homozygote for polymorfismen på COMT G216A fikk signifikant lavere score enn homozygote for villtypen i forhold til oppmerksomhetssvikt (P=0.05). I denne studien fant man en signifikant sammenheng mellom enkelte utgaver av DRD4, MAOB og COMT G216A, og ADHD-relatert adferd. Dette kan tolkes som at enkelte genotyper kan føre til spesifikk adferd hos hund, men man trenger en større studie for å avklare dette.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectCanis lupus familiaris
dc.subjectHunder
dc.subjectGenom
dc.subjectDomestisering
dc.subjectGenotyping
dc.subjectPolymorfismer
dc.subjectTelomerase
dc.subjectDogTERT
dc.subjectPelsfarge
dc.subjectHjertelidelser
dc.subjectAdferdsgen
dc.subjectOppmerksomhetssvikt
dc.subjectImpulsiv adferd
dc.subjectADHD
dc.subjectEndofenotype
dc.titleCanis lupus familiaris (hund) : oversikt over genetiske studier : genotyping og evaluering i forhold til adferd
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi474


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record