Show simple item record

dc.contributor.authorDolmen, Tone
dc.date.accessioned2015-03-04T12:01:12Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:09:18Z
dc.date.available2015-03-04T12:01:12Z
dc.date.available2017-04-19T13:09:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationDolmen, T. Hva er idrettsglede? : en studie av positive idrettsopplevelser. Master thesis, Telemark University College, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438790
dc.description.abstractBakgrunnen for denne studien er undersøkelser som viser at glede er den viktigste årsaken til å delta i idrettsaktiviteter. Målet er å bidra til en dypere og mer helhetlig forståelse av hvilke prosesser som ligger under for denne gleden. Studien har en utforskende karakter idet jeg forsøker å presisere og utdype hvilke dimensjoner en god idrettsopplevelse består av. Gjennom bruk av kvalitativ metode intervjuer jeg 13 utøvere i ulike idretter, på ulike nivå, i ulik alder og med ulikt kjønn. Intervjuene blir analysert gjennom bruk av hermeneutisk metode, der jeg prøver å skildre, tolke og forstå subjektive opplevelser av idrettsglede i lys av et bredt spekter av relevante teorier. Sentrale forklaringsperspektiver er blant annet Maurice Merleau-Pontys kroppsfenomenologiske filosofi og hans begreper om refleksiv og prerefleksiv bevissthet, livsverden og den levde kropp. Andre viktige perspektiv er Mihaly Csikszentmihalyis flowteori og Deci & Ryans selvbestemmelsesteori. Resultatene viser at informantenes forståelse av idrettsglede i stor grad samsvarer med omtalen i teorigrunnlaget. Mønsteret i den innsamlede data viser at informantene bruker et bredt spekter av individuelt relevante ord for å beskrive sine opplevelser, men at disse ordene ofte beskriver de samme erfaringene. Opplevelsen av sterk idrettsglede forbindes av utøverne med å vinne eller prestere bra i en konkurranse, å gjøre en usedvanlig prestasjon eller å mestre en ny ferdighet. Samtidig fremheves også andre former for glede, som den dype tilfredsstillelsen over å føle at man er i utvikling og arbeider hardt mot et mål, å være en del av en sosial gruppe hvor man opplever tilhørighet og samhold, samt muligheten for å være i bevegelse. Dette mønsteret antyder at idrettsglede er mangfoldig. Den utløses i bestemte situasjoner i et samspill med det sosiale og fysiske miljøet som omgir utøveren og er ofte et resultat av en langvarig prosess som innebærer innsats og anstrengelse. Bak denne innsatsen ligger også en form for glede, noe som antyder at idrettsglede ikke utelukkende er et resultat, men også er en drivkraft og en medfølger i idrettsutfoldelsen. For de fleste utøverne jeg intervjuet handler gleden over idrett om en helhetsopplevelse som ofte består av flere dimensjoner
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectidrettsglede
dc.subjectemosjoner
dc.subjectidrett
dc.subjectglede
dc.subjectidrettsopplevelser
dc.titleHva er idrettsglede? : en studie av positive idrettsopplevelser
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi333
dc.subject.nsi339
dc.subject.nsi264


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record