Show simple item record

dc.contributor.authorDobbedal, Eirik Johansen
dc.date.accessioned2013-05-22T07:03:20Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:08:35Z
dc.date.available2013-05-22T07:03:20Z
dc.date.available2017-04-19T13:08:35Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationDobbedal, E.J. "Yte for å nyte" : en analyse av Aftenpostens fremstilling av Birkebeinerrittet mellom 2001 og 2011. Master thesis, Telemark University College, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438721
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker Aftenpostens fremstilling av Birkebeinerrittet med utgangspunkt i publiserte artikler mellom 2001 og 2011. Studien bygger på sider Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse og viser hvordan Aftenposten fremstiller Norges mest kjente mosjonsritt for syklister. I analysen er artiklenes diskurser, i Aftenpostens mediering av konkurransen, tolket. Det er valgt å analysere de diskurser som medieres i form av store enkeltoppslag og/ eller gjentar seg gjennom flere artikler. De identifiserte diskursene er hentet fra samspillet mellom artiklenes overskrifter, ingresser og brødtekst. Følgende diskurser er tolket og identifisert som Aftenpostens ’hovedprofil’ i medieringen av Birkebeinerrittet: En ’prestasjonsdiskurs’ – med en tilhørende klassediskurs – hvor resultatet og prestasjonen fremheves som en viktig del av rittet og deltakelse knyttes til sosial posisjon. Videre redegjøres det for en ’mestrings- og strykeprøvediskurs’, hvor Birkebeinerrittet knyttes til mestring og medieres som en fysisk og psykisk styrkeprøve. Det er også identifisert det som blir kalt en ’forberedelsesdiskurs’, hvor tekstene i Aftenposten har til hensikt å forberede deltakerne gjennom tips og veiledning, samt en ’heltediskurs’, hvor deltakere med sterke prestasjoner i konkurransen formidles som helter. Til slutt vil det bli gjort rede for en ’potensielt heterodox kjønnsdiskurs’. Denne diskursen medierer et alternativt perspektiv på kvinner i idrett, som fysisk sterke, tøffe og målbevisste. Egenskaper som tradisjonelt har vært forbundet med det maskuline. Diskusjonen tar utgangspunkt i Pierre Bourdieus teori om det journalistiske felt, klassebegrepene og distinksjonen. Gjennom Weber knyttes videre avisens mediering til Aftenpostens historiske posisjon i samfunnet og avisens konsumentgruppe, som et uttrykk for en tradisjonell protestantisk arbeidsetikk, hvor ytelse og prestasjon fremheves som sentrale verdier. I lys av den valgte teorien konkluderer oppgaven med at Aftenposten medierer Birkebeinerrittet som en verdifull symbolsk kapital i et samfunnsfelt hvor trening, ytelse og arbeid fremstår som viktige, og ikke minst ’riktige’ verdier for dagens individer. Individet skal fremdeles ’yte for å nyte’.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectBirkebeinerrittet
dc.subjectAftenposten
dc.subjectMedieformidling
dc.subjectDiskursanalyse
dc.title"Yte for å nyte" : en analyse av Aftenpostens fremstilling av Birkebeinerrittet mellom 2001 og 2011
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi330
dc.subject.nsi220
dc.subject.nsi310


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record