Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLillevåje, Stian
dc.coverage.spatialOslo
dc.date.accessioned2016-11-05T19:41:02Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:08:23Z
dc.date.available2016-11-05T19:41:02Z
dc.date.available2017-04-19T13:08:23Z
dc.date.issued2016-11-05
dc.identifier.citationLillevåje, S. Anleggssituasjonen i Oslo Hvilke mekanismer og begrensninger ligger til grunn for at Oslo har så få idrettsanlegg per innbygger sammenlignet med resten av landets fylker? Master thesis, Telemark University College, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438704
dc.description.abstractDenne oppgavens problemstilling er; Hvilke mekanismer og begrensninger ligger til grunn for at Oslo har så få idrettsanlegg per innbygger sammenlignet med resten av landets fylker? Målet med forskningsprosjektet har vært å gjennomføre en kvalitativ undersøkelse som kan bidra til å øke forståelsen av hva som ligger til grunn for at anleggssituasjonen i Oslo er dårligst av samtlige fylker i Norge. Hovedverktøyet jeg har benyttet er kvalitativt forskningsintervju, og som hjelp på veien mot målet har jeg støttet meg til portvoktingteorien, supplert av Bourdieus perspektiver på felt og maktforhold. I denne undersøkelsen har jeg funnet at idrettslagene i Oslo i liten grad involverer seg i anleggsutbyggingen. At det er aktører kommunen som utøver press på idrettslaget til ikke å involvere seg er av studiens mest oppsiktsvekkende funn. Det har kommet frem mange mekanismer og begrensninger underveis i forskningsprosessen. I tilknytning til de fleste mekanismene har jeg, med de teoretiske perspektivene til grunn, klart å identifisere portvoktere som kan beslutte om et anleggsprosjekt skal få passere eller ikke passere en port. Av de identifiserte vokterne fant jeg at idrettslagslederen, miljø- og samferdselsbyråden og de ansatte i Bymiljøetatens Idrettsanleggsseksjon er de viktigste. Empirien har vist at disse portvokterne ikke opererer i et vakuum, men at de utsettes for press fra mekanismer og begrensninger i omgivelsene. Av disse har mekanismen befolkningsvekst og begrensningen arealknapphet vist seg som spesielt fremtredende. Sett fra et portvokting-perspektiv er det portvokterne som tar den endelige beslutningen om å la anleggsprosjektet passere eller ikke. De mekanismene som er tilknyttet de sentrale portvokterne har dermed størst betydning for anleggssituasjonen. Under press fra mekanismer og begrensninger i omgivelsene er idrettslagenes beskjedne involvering i anleggsutbyggingen, byrådets nedprioritering av idrettsanlegg og Bymiljøetatens dårlige gjennomføringsevne av vedtatte prosjekter de viktigste mekanismene bak Oslos dårlige anleggssituasjon.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectidrettsanlegg
dc.subjectkvalitativt forskningsintervju
dc.subjectportvoktingteorien
dc.titleAnleggssituasjonen i Oslo - Hvilke mekanismer og begrensninger ligger til grunn for at Oslo har så få idrettsanlegg per innbygger sammenlignet med resten av landets fylker?
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi330


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel