Show simple item record

dc.contributor.authorThomassen, Anne
dc.date.accessioned2016-09-27T08:14:37Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:06:51Z
dc.date.available2016-09-27T08:14:37Z
dc.date.available2017-04-19T13:06:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationThomassen, A. Papir i transformasjon: En undersøkelse av materialet papirmasse gjennom barnehagebarns og egne skapende interaksjoner. Master thesis, University College of Southeast Norway, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438686
dc.description.abstractDet sentrale spørsmålet i denne avhandlingen er å belyse hvordan materialet papirmasse inviterer til skapende interaksjoner. Dette undersøkes ved tre deltagende observasjoner og eget skapende arbeid. Det er 8 barn i alderen 5 år som medvirker i observasjonene, som foregår i barnehagens formingskjeller og på uteverksted i skogen. Empirien legger basis for analyser, funn og drøftinger, samt for inspirasjon til eget estetisk skapende. Sammen med teori belyser dette problemområdet omkring barns muligheter for materialutforsking, samt den ensidige bruken av materialet papir i barnehagesammenheng. Teorigrunnlaget baserer seg på Taguchi og hennes intraaktive pedagogiske perspektiv (Lenz Taguchi, 2010). Dette perspektivet ilegger materialer eget agentskap, på lik linje som menneskelige faktorer, og kan innvirke i skapende interaksjoner. Waterhouse og hennes perspektiv rundt materialer(Waterhouse, 2013) er sentral. Det trekkes inn teori i forhold til didaktiske faktorer og formingsfaglig arbeid med barnehagebarn. På grunnlag av materialet papirmasse i undersøkelsen er et gjenbruksmateriale er Odegards «Gjenbruk som kreativ kraft» (Odegard, 2015) aktuell. Undersøkelsen med barnehagebarn avdekker 7 av materialets egenskaper og kvaliteter som kan sies å invitere i de skapende interaksjonene. Forutsetninger for hovedegenskapen formbarhet er materialets substans og påvirkning av ytre krefter. Materialet i seg selv gir barna assosiasjoner og ideer til skapende handlinger. Barnas subjektive erfaringer og opplevelser samt samspill i lek påvirker hva som fremtrer for dem av invitasjoner fra materialet, og hva de skaper videre. Tilgjengelig utstyr, mestring av teknikk samt motstand i materialet ser ut til å motivere og inspirere barna til skapende handlinger. Det drøftes hvordan didaktiske faktorer påvirker i barnas skapende kontekster. Min egen skapende prosess supplerer disse funnene ved utforsking av materialets affordancer. Materialet papirmasse har en rekke egenskaper og kvaliteter som på ulike måter inviterer barna og meg til skapende interaksjoner. Det er snakk om plastiske, konstruktive, fleksible og faste egenskaper. Den mest spesielle egenskapen kan sies å være evne til å omformes i en evig resirkuleringsprosess. Avhandlingen beskriver hvordan disse egenskapene inviterte og utfordret barna og meg selv, og hva slike invitasjoner førte til.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norge
dc.subjectpapir
dc.subjectpapirmasse
dc.subjectskapende interaksjoner
dc.subjectskapende arbeid
dc.subjectskapende prosesser
dc.titlePapir i transformasjon: En undersøkelse av materialet papirmasse gjennom barnehagebarns og egne skapende interaksjonerno
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi283


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record