Show simple item record

dc.contributor.authorStrandheim, Madeleine
dc.date.accessioned2017-01-30T12:27:05Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:00:09Z
dc.date.available2017-01-30T12:27:05Z
dc.date.available2017-04-19T13:00:09Z
dc.date.issued2017-01-30
dc.identifier.citationStrandheim, M. Digital mobbing og dens utøvere - En kvantitativ studie av digital mobbing blant ungdom i Telemark. Master thesis, University College of Southeast Norway, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438650
dc.description.abstractMin interesse for digital mobbing startet i møte med et avisoppslag i VG 12.03.2013 hvor det stod: ”Tror 13-åring tok sitt eget liv etter grov nettmobbing” (Peters, 2013). Denne artikkelen øynene mine for hvor viktig det er å vite noe om digital mobbing. Jeg ble interessert i hvem utøverne av digital mobbing er og hva som kjennetegner dem. Gjennom å kartlegge kjennetegn ved utøvere av digital mobbing kan man også forebygge på de rette områdene. I tillegg er det interessant å se på om dette er et helt nytt fenomen som skiller seg vesentlig fra tradisjonell mobbing eller om det er to sider av samme sak, og om man kan forstå digital mobbing med bakgrunn i tradisjonelle teorier. Dette førte videre til problemstillingen: Hva kjennetegner ungdom som i særlig grad utfører digital mobbing sammenliknet med utøvere av tradisjonell mobbing, og hvordan kan den digitale mobbingen forklares? Metode: For å besvare problemstillingen vil jeg ta utgangspunkt i ”Ung i Telemark” undersøkelsen fra 2015 (Aase, Bentsen & Møller, 2015) som bygger på selvrapportering blant alle ungdomsskoleelever i hele Telemark. I forbindelse med dette vil jeg foreta en kvantitativ undersøkelse, for å få en oversiktskunnskap på digital mobbing blant ungdom i Telemark. I tillegg vil jeg gjøre en teoretisk drøfting av hvordan man kan forstå utøvelse av digital mobbing gjennom tidligere forskning og ulike teoretiske perspektiver på mobbing. Teoretisk ramme: Det teoretiske rammeverket tar utgangspunktet i hva tidligere forskning sier om digital mobbing, og forskjellen til tradisjonell mobbing. Her vil jeg blant annet trekker frem anonymitet, at følelsesaspektet tas vekk, tilgjengelighet, synlighet for voksne og nye måter å mobbe på. Det finnes ulike måter å mobbe digitalt på, for eksempel flaming og ekskludering. Det finnes også ulike motiver for utøvelse av digital mobbing. Eksempler på 4! dette er at man gjør det for moro skyld, sosial eksperimentering og hevnmotiv. Aftab (Sutton, 2011) har funnet fire ulike type digitale mobbere, ’hevnfull engel’, ’makt-sulten mobber’, ’slemme jenter’ og innadvendt/tilfeldig mobber’. Som en viktig del av det teoretiske rammeverket har jeg sett på hva tidligere forskning sier om hva som kjennetegner både en utøver av tradisjonell mobbing og en utøver av digital mobbing. Roland (2007) og Olweus (1974; 1992) er to viktige forskere på tradisjonell mobbing, og deres teorier brukes som et grunnlag i denne avhandlingen for å forstå digital mobbing. Roland er hovedsakelig gruppeorientert, mens Olweus er mer individbasert. Resultater: Det er omtrent like mange som utøver tradisjonell og digital mobbing, mens det er flere som utsettes for tradisjonell mobbing enn digital mobbing. Det er en overlapping mellom de som utøver digital og tradisjonell mobbing og de som utsettes for digital og tradisjonell mobbing. Gutter utøver mobbing i større grad enn jenter, mens jenter utsettes i større grad for mobbing enn gutter. Alder ser ikke ut til å ha noen betydning for utøvelse av mobbing, mens det har en betydning for å bli utsatt for tradisjonell mobbing, hvor utsettelse øker med alder. Når det gjelder variasjonen blant kommunene i forhold til utøvelse av mobbing og bli utsatt for mobbing, er det blant de små kommunene det rapporteres både mest og minst mobbing. Digitale og tradisjonelle mobbere er i stor grad like når det gjelder aggressivitet, hærverk, vanskeligheter med å følge regler, alkoholbruk, mangel på nære venner, foreldres kjennskap til hvem man har kontakt med på nettet, tid brukt foran en skjerm og depressive symptomer. Utenom dette skiller den digitale mobberen seg fra den tradisjonelle gjennom at den utsettes mer for digital mobbing og utgir seg oftere for å være andre på internett. I tillegg har det å være i slåsskamp, trene på treningsstudio eller helsestudio, det å bli utsatt for tradisjonell mobbing og kjønn ingen betydning for utøveren av digital mobbing, mens det spiller en rolle blant tradisjonelle mobbere. Når det gjelder hvordan den digitale mobbingen kan forklares fant jeg at Roland og Olweus sine teorier gir et godt grunnlag for å begynne å forstå og forklare digital mobbing. Det er imidlertid viktig å være nytenkende da det i følge mine analyser kan virke som at de som utøver digital og tradisjonell mobbing ikke er de samme personene. Dette fremheves også gjennom Roland og Idsøe (2001) sin undersøkelse. Selv om utøvelse av digital mobbing i noe grad kan forklares gjennom tradisjonelle teorier, kan det se ut som at teoriene ikke er dekkende nok.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norge
dc.subjectDigital mobbing
dc.subjectMobbing
dc.titleDigital mobbing og dens utøvere - En kvantitativ studie av digital mobbing blant ungdom i Telemark
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi360no


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record