Show simple item record

dc.contributor.authorDisch, Per Gunnar
dc.contributor.authorCappelen, Kathrine
dc.contributor.authorFørland, Oddvar
dc.date.accessioned2014-05-05T08:18:59Z
dc.date.accessioned2017-04-19T12:44:32Z
dc.date.available2014-05-05T08:18:59Z
dc.date.available2017-04-19T12:44:32Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationDisch, P.G., Cappelen, K. & Førland, O. Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning. Porsgrunn: Senter for omsorgsforskning Sør, 2014
dc.identifier.isbn978-82-93269-51-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438302
dc.description.abstractHvorfor bør en øke satsingen på forskning i den kommunale helse- og omsorgssektoren? For noen er svaret selvfølgelig: Det er for å utvikle kvaliteten på tjenestene og sikre at brukernes behov blir godt ivaretatt – og for å styrke framtidas helse- og omsorgstjenester. Men det er ikke bare det – et økt fokus på forskning og forskningsbasert praksis kan også være stimulerende for fag- og arbeidsmiljøet og kan derfor også være med på å styrke rekrutteringen til sektoren. Mange kommuner arbeider i dag systematisk med forskning og er gode tilretteleggere for forskningsaktiviteter, men mange strever med å få det til. Målsettingen med denne håndboken er å komme med råd, både til de kommuner som er i gang, de som planlegger og de som ønsker å komme i gang med forskningsaktiviteter eller å tilrettelegge for forskning. 1. januar 2012 trådte ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i kraft. Loven tydeliggjør kommunenes ansvar for å medvirke til og tilrettelegge for forskning innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I § 8-3 står det: «Kommunen skal medvirke til og tilrettelegge for forskning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten». Målet er å stimulere til praksisnær forskning og bidra til at tjenestene sprer og tar i bruk ny kunnskap i møte med framtidige utfordringer. Denne publikasjonen er laget som en håndbok for hvordan kommunene kan medvirke til og tilrettelegge for forskning i helse- og omsorgssektoren. Den er utarbeidet av Senter for omsorgsforskning Sør og Senter for omsorgsforskning Vest på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.
dc.language.isonob
dc.publisherSenter for omsorgsforskning Sør
dc.subjectforskning
dc.subjectkommunale helsetjenester
dc.subjectkommunale omsorgstjenester
dc.titleForskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Senter for omsorgsforskning
dc.subject.nsi806


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record