Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHelleberg, Kristin Mjelde
dc.date.accessioned2011-11-04T09:47:52Z
dc.date.accessioned2017-04-19T12:44:13Z
dc.date.available2011-11-04T09:47:52Z
dc.date.available2017-04-19T12:44:13Z
dc.date.issued2011-11-04T09:47:52Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438249
dc.description.abstractInstitutt for helsefag, Høgskolen i Telemark. Det startet i slutten av 1999 og varte et år. Overordnet målsetting med Undervisningssykehjem i Telemark er at Høgskolen og kommunehelsetjenesten i en Telemarkskommune skal samarbeide om å bedre kvaliteten på pleien og omsorgen for eldre i sykehjem. Hensikten med forprosjektet var å kartlegge muligheten for å etablere og tilrettelegge for gjennomføring av et Undervisningssykehjemsprosjekt i Telemark. Teori knyttet til eldreomsorg, kvalitetsutvikling, organisasjon og ledelse utgjør noe av det Forprosjektet, ”Etablering av Undervisningssykehjem i Telemark”, er utviklet i regi av teoretiske grunnlaget som prosjektet bygger på og rapporten har anvendt. Framgangsmetoder for å etablere et undervisningssykehjem i Telemark har vært følgende. • Kartlegge potensiell samarbeidskommune og dets sykehjem • Klargjøre muligheter og utfordringer • Formalisere samarbeid med kommune og sykehjem • Utarbeide plan for hovedprosjekt. Oppsummering viste at det er mulig å etablere undervisningssykehjem i Telemark. Forprosjektets resultat er et formalisert samarbeid mellom Høgskolen i Telemark, avdeling for helse- og sosialfag og Porsgrunn kommune, Omsorgsetaten. Undervisningssykehjem skal etableres på St. Hansåsen sykehjem som et samarbeidsprosjekt. Grunnlaget for et samarbeid om satsing på bedring av pleie- og omsorgstilbudet på sykehjem synes klart å være tilstede. En plan for hovedprosjektet er utviklet. For å bidra til den overordnede målsettingen anbefales denne planen gjennomført over en 3-års periode, fra januar 2001 til og med desember 2003.
dc.language.isonob
dc.subjecteldreomsorg
dc.subjectundervisningssykehjem
dc.subjectforprosjekt
dc.title"Etablering av Undervisningssykehjem i Telemark" Forprosjekt 1999-2000.
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel