Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBlikom, Monica Brenden
dc.date.accessioned2017-03-21T07:59:09Z
dc.date.available2017-03-21T07:59:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434786
dc.description.abstractTidligere forskning gjort både nasjonalt og internasjonalt indikerer at samlivsbrudd hos foreldre,spesielt der det foreligger høy grad av konflikt kan være skadelig for barnas videre psykiske helse. En rapport utarbeidet av Nilsen, Skipstein og Gustavson (2012) på bestilling fra Barne ungdoms og familiedepartementet har gjennomgått tidligere forskning i forhold til hva vi vet om meklingsordningen og konsekvensene for barna til nå, og hva vi vil trenge videre forskning på. De peker på at det vil være behov for økt kunnskap rundt barnas rolle og hvordan de kan ivaretas på best mulig måte gjennom meklingsordningen. Hensikt: Å få kunnskap om meklernes egenopplevde erfaringer rundt dette temaet. Deres erfaringer kan gi viktig bidrag til videre kunnskap rundt hvordan man kan ivareta barnas psykiske helse gjennom meklingsprosessen, og forebygge videre psykisk uhelse hos disse barna og ungdommene. Teoretisk forankring: Studien bygger på teori og tidligere forskning rundt meklingsordningen , barnas rolle, meklernes rolle, foreldrefunksjoner, psykisk helsearbeid samt barns psykiske helse. Design og metode: Studien er inspirert av en fenomenologisk-hermeneutisk metode. Det er i datainnsamlingen gjennomført seks kvalitative intervjuer av meklere ved ulike familievernkontorer. Samtlige intervjuer er transkribert og analysert utfra Graneheim og Lundmans innholdsanalyse (2004) Resultat: Meklnerne erfarer tre faktorer som er sentrale for å lykkes med ivaretagelsen av barnets psykiske helse. Disse er; 1) at foreldrene evner å holde fokus på barna i meklingssamtalene, 2) at foreldrene evner å samarbeide og kommunisere, 3) at barna ses av trygge, forutsigbare voksne gjennom prosessen. Meklerne erfarer tre risikofaktorer som oppleves utfordrende i forhold til ivaretagelsen av barnas psykiske helse; 1) manglende felles føringer, 2) at foreldrefunksjonen ofte svekkes gjennom prosessen,3) høykonfliktsakene som gjør det vanskelig å komme i posisjon til å hjelpe. Konklusjon: Meklerne erfarer at meklingsordningen slik den fungerer i dag ikke ivaretar barnets psykiske helse godt nok. Ordningen kan virke forebyggende på barns psykiske helse i de familiene som selv ønsker å motta hjelp. Det foreligger en uenighet innad i meklingskorpset i forhold til hvorvidt barn bør høres og inkluderes i meklingsordningen eller ikke. De ulike synene er med på å bidra til varierende praksis,hvor noen meklere unnlater å forholde seg til barna, mens andre igjen forsøker å praktisere at flest mulig barn blir snakket med i forbindelse med meklingennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectpsykisk helsearbeidnb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectpsykiatrinb_NO
dc.subjectskilsmissenb_NO
dc.titleIvaretagelsen av barnets psykiske helse gjennom meklingsprosessen -Meklernes erfaringernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO
dc.source.pagenumber76 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel