• Tillit, risiko og økonomisk samhandling 

      Reiersen, Jon (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;19, Preprint, 2015-11-30)
      Hva er tillit og hva er det som kjennetegner tillitsbaserte handlinger? Hvilken betydning har tillit for økonomisk samhandling, og hva innebærer det at partene i en økonomisk samhandlingssituasjon har tillit til hverandre? ...