• Jubelbrus: Trestemmige lovsanger for ungdomskor 

   Runsjø, Pål (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;2, Musical score, 2014)
   Dette er en samling 37 sanger som undertegnede har komponert og arrangert for kristne ungdomskor. Sangene er notert med melodi, tekst og besifring, og de er arrangert og presentert med tre stemmer over to oktaver. Stilen ...
  • Musisk musikkformidling: om å spille og å høre på 

   Runsjø, Pål (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;3, Research report, 2014)
   Musisk musikkformidling er et sammensatt begrep som kan beskrive å spille og å høre på musikk. Med anslaget musisk, vil gi oppmerksomhet til tilkoblingen mellom musikk og det menneskelige; at det å spille og det å høre på ...