• Hva kan og bør et lokalsamfunn selv gjøre for å forebygge kriminalitet 

      Hauge, Hans A. (Rapport / Høgskolen i Vestfold, Research report; Peer reviewed, 2007)
      Rapporten presenterer resultatene fra en evaluering av prosjektet ”Mindre kriminalitet i lokalsamfunnet”. Evalueringen ble gjennomført i perioden primo 2006 til 1. mars 2007, på oppdrag fra Askim Rotary, med midler stilt ...