• Helsefremmende arbeid og sykepleie : en diskursanalyse 

   Heiberg, Ingrid Gilje (Rapport / Høgskolen i Vestfold, Master thesis, 2007)
   Spørsmålet som stilles i denne rapporten er: Hvor står det helsefremmende perspektivet i norsk sykepleie? Metodologisk kombineres Webers bruk av idealtyper med en Foucault-inspirert diskursanalyse. Den sykepleiefaglige ...
  • Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? 

   Næss, Gro (Rapport / Høgskolen i Vestfold, Research report; Peer reviewed, 2008)
   Problemstilling: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige eldre som kommer til akuttmottaket fra hjemmesykepleie eller sykehjem? Hva kjennetegner disse situasjonene, og hvilke sykepleiefaglige utfordringer medfører de? ...